Skip to main content

Taggar

​Långsiktig förebyggande behandling med Takhzyro minskar antalet attacker med 87 % för patienter med hereditärt angioödem

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2020 09:37 CET

Finala resultat från fas III-studien HELP visar att subkutan injektion med Takhzyro (lanadelumab) hjälpte till att långsiktigt förebygga och förhindra anfall hos patienter med hereditärt angioödem (HAE). Antalet attacker reducerades med 87 % jämfört med studiestart. Resultaten presenterades vid årets virtuella astma- och allergikongress ACAAI, American College of Allergy, Asthma and Immunology.

​Takeda och Shire nu juridiskt ett företag

​Takeda och Shire nu juridiskt ett företag

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2020 10:56 CEST

Idag är integrationen mellan Takeda och Shire avslutad och alla företagets verksamheter i Sverige är nu samlade i Takeda Pharma AB. Sammanslagningen med Shire har pågått sedan januari 2019. Det nya Takeda Pharma AB är nu ett av Sveriges största läkemedelsbolag.

​Takeda fortsätter sin strategi genom avyttring av tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten i Europa till Orifarm för upp till 670 miljoner USD

​Takeda fortsätter sin strategi genom avyttring av tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten i Europa till Orifarm för upp till 670 miljoner USD

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2020 12:47 CEST

Takeda har idag ingått avtal om att avyttra en portfölj av utvalda produkter och anläggningar som inte ingår i Takedas kärnverksamhet. Det är ett antal receptfria och receptbelagda läkemedel som säljs i Europa samt två tillverkningsanläggningar i Danmark och Polen som säljs till Orifarm, ett snabbväxande danskt läkemedelsföretag för upp till 670 miljoner USD.

EU-kommissionen godkänner Alunbrig (brigatinib) som första linjens behandling av ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 18:53 CEST

EU-kommissionen har godkänt Alunbrig (brigatinib) inom EU som första linjens behandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer. Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien ALTA-1L som visar att Alunbrig var överlägsen krizotinib som första linjens ALK-behandling och visade en signifikant skillnad i effekt hos de patienter som hade hjärnmetastaser vid studiestart.

CHMP ger positivt utlåtande för Alunbrig (brigatinib) som första linjens behandling av ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2020 15:27 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande för Alunbrig (brigatinib) som första linjens behandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Takeda nu under samma tak i Stockholm

Takeda nu under samma tak i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2019 09:34 CET

Integrationen av Takeda och Shire har nått ett steg längre i och med att alla medarbetare ssitter i samma lokaler på Vasagatan i Stockholm. Det sammanslagna företaget i Sverige leds sedan några månader tillbaka av Vatroslav Mateljic. Fokus för honom är att erbjuda patienter och vården innovativa lösningar genom att dra full nytta av den gemensamma kompetens sammanslagningen skapat.

Inbjudningar till Takedas aktiviteter i Almedalen 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 14:24 CEST

Takedas aktiviteter i Almedalen 2019.

Första head-to-head studien med biologiska läkemedel vid ulcerös kolit presenterades på ECCO-kongressen

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 14:55 CET

Vedolizumab (Entyvio) visade högre andel klinisk remission och slemhinneläkning jämfört med adalimumab (Humira) hos patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

​TLV subventionerar ALK-hämmaren Alunbrig (brigatinib) för behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 12:00 CET

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat Alunbrig (brigatinib) ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare fått behandling med krizotinib. Behandlingen innebär en ny viktig behandlingsmöjlighet för patienter med denna svåra form av lungcancer.

EU-kommissionen godkänner Alunbrig (brigatinib) för behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 14:31 CET

EU-kommissionen har godkänt Alunbrig (brigatinib) för behandling av vuxna med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer som tidigare fått behandling med krizotinib. I den registreringsgrundande studien visas den hittills längsta rapporterade tiden till sjukdomsprogress (PFS) av alla ALK-hämmare i andra linjen hos denna patientgrupp. Alunbrig har även visat sig ha en påtaglig effekt på hjärnmetastaser.

CHMP ger positivt utlåtande om Alunbrig (brigatinib) för behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 15:40 CEST

Den Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande om Alunbrig (brigatinib) för behandling av vuxna med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare fått standardbehandling (crizotinib). Utlåtandet baseras på resultat från ALTA studien.

​TLV subventionerar myelomläkemedlet Ninlaro

​TLV subventionerar myelomläkemedlet Ninlaro

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 09:17 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att med begränsning subventionera Ninlaro (ixazomib) för behandling av patienter med multipelt myelom, en hematologisk malign sjukdom som uppstår i benmärgen. Det innebär att de svenska landstingen nu kan erbjuda patienter behandling med läkemedlet inom ramen för den statliga läkemedelsförmånen.

​EU-kommissionen godkänner första allogena stamcellsläkemedlet

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 13:51 CEST

EU-kommissionen har godkänt stamcellsläkemedlet Alofisel (darvadstrocel), tidigare Cx601, för komplexa perianala fistlar hos vuxna patienter med Crohns sjukdom. Det är det första allogena stamcellsläkemedlet som godkänts i Europa. Långtidsresultaten visar även att effekten bibehålls upp till ett år. Det innebär att patienter med komplexa fistlar nu har tillgång till ett nytt behandlingsalternativ.

CHMP ger positivt utlåtande om första allogena stamcellsläkemedlet

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 15:53 CET

Stamcellsläkemedlet Cx601 (darvadstrocel) är ett potentiellt nytt behandlingsalternativ för patienter med komplexa perianala fistlar vid Crohns sjukdom. Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande om stamcellsläkemedlet Cx601 (darvadstrocel) för komplexa perianala fistlar hos vuxna patienter med Crohns sjukdom.

”Lunchlådan” – ett nytt dialogforum kring innovation i vården

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 15:15 CEST

I september startar ett nytt mötesforum, ”Lunchlådan”. Fyra gånger om året kommer Sahlgrenska Science Park, MedTech West och Takeda Pharma att tillsammans bjuda in akademi, näringsliv och sjukvård till en tvärvetenskaplig dialog. Syftet är att bidra till en regional utveckling och ökad kunskap kring införande och användning av medicintekniska-, biotekniska-, samt läkemedelsinnovationer i vården.

Unika studier av IBD-behandling i klinisk praxis utförs i Norden

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 11:25 CET

Två nya studier i Finland och Sverige utvärderar behandlingsresultat i klinisk praxis med vedolizumab hos IBD-patienter. Kliniska prövningar återspeglar ibland inte klinisk verklighet. Därför har efterfrågan på "RWD" (Real World Data) ökat från både sjukvårdspersonal och regeringar runt om i världen. De nordiska länderna kan tillhandahålla hanterbara data och fullständiga nationella register.

Takeda Completes Acquisition of ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 14:36 CET

– Significantly Enhances Takeda’s Global Oncology Portfolio – Accretive to FY2018 Underlying Core Earnings – Reinforces Takeda’s Commitment to Developing Medicines for Patients Living with Cancer

Takeda to Acquire ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 08:15 CET

Significantly Enhances Takeda’s Global Oncology Portfolio – – Accretive to FY2018 Underlying Core Earnings – – Reinforces Takeda’s Commitment to Developing Medicines for Patients Living with Cancer –

EMA godkänner Takedas läkemedel NINLARO för behandling av multipelt myelom

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 15:17 CET

Europeiska kommissionen har gett villkorat godkännande av NINLAROTM (ixazomib) (kapsel) för behandling av cancerformen multipelt myelom. Läkemedlet har i kombination med lenalidomid och dexametason visat signifikant progressionsfri överlevnad jämfört med kombinationsbehandlingen placebo, lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom. NINLARO är den första orala proteasomhämmaren som EMA godkänt