Gå direkt till innehåll

Ämnen: Mental hälsa

Ny svensk studie bekräftar ojämlikheter vid diagnos av adhd: Kvinnor får adhd-diagnos flera år senare än män – kan leda till ökad psykisk ohälsa

En svensk studie, Time after time, visar att kvinnor i genomsnitt diagnostiseras fyra år senare än män. Studien visar även på ökad samsjuklighet hos flickor och kvinnor där förekomsten av ångest och ätstörningar är starkt framträdande. Forskarna hoppas att studien belyser de komplexa utmaningar flickor och kvinnor med adhd möter och kan bidra till att minska ojämlikheter mellan kvinnor och män.

Takeda stärker digitalt initiativ och sätter fokus på flickor och kvinnor med ADHD

Takeda stärker digitalt initiativ och sätter fokus på flickor och kvinnor med ADHD

Lagom till Internationella kvinnodagen 8 mars utökade Takeda sitt digitala initiativ www.adhdivardagen.se med fokus på flickor och kvinnor med ADHD. Nu kan besökaren ta del av en specifik sektion som just lyfter allmän information om kvinnor och ADHD – från fakta och personliga berättelser till smarta verktyg som kan förenkla vardagen.
Ett av Takedas viktigaste forsknings- och utvecklingsområd

Sällsynta Podden – tredje avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

Sällsynta Podden – tredje avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

I det tredje avsnittet av Sällsynta Podden fortsätter diskussionen om sällsynta diagnoser, ur ett patient- och anhörighetsperspektiv. Initiativtagare till podcasten är läkemedelsföretaget Takeda.
I podcastens tredje avsnitt diskuterar deltagarna patientmedverkan på systemnivå, och varför det är så viktigt att involvera patientföreträdare för dem som lever med sällsynt diagnos. Samtalet behandl

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB
Box 30143
104 25 STOCKHOLM