Gå direkt till innehåll

Kategorier: kol

Nya data som publiceras i The Lancet visar att Daxas® (roflumilast) minskar exacerbationer och sjukhusinläggningar av svårt sjuka KOL-patienter

Takeda Pharmaceuticals International GmbH presenterar nya data från REACT-studien som visar betydelsen av Daxas® (roflumilast) för patienter med svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och som är i riskzonen för täta och svåra försämringsepisoder, trots vedertagen trippelbehandling. Resultaten publiceras nu i The Lancet.

Flaskhalsar och propplösare – hur bryter vi stuprörstänkandet i sjukvården?

KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. Över en halv miljon svenskar lider av den kroniska lungsjukdomen. Det är idag den enda folksjukdomen med ökad dödlighet, trots att tidig diagnos och behandling kan bromsa sjukdomsutveckling. Det här är en patientgrupp som inte alltid får den helhetsbedömning som krävs, en underdiagnostik kan leda till att patienterna försämras i sin sjukdom.

Vården följer inte gällande riktlinjer vid behandling av de vanligaste folksjukdomarna.

Kvinnor och äldre särskilt utsatta Trots att folksjukdomarna förmaksflimmer och KOL är både kostsamma för samhället och orsakar stort lidande, används inte de rekommenderade evidensbaserade och kostnadseffektiva behandlingar som finns tillgängliga för vården. Som en direkt konsekvens drabbas varje dag tolv personer med förmaksflimmer av stroke i Sverige och KOL ökar i dödlighet.

Uppgifter i CHEST visar att Daxas® (roflumilast) har god effekt på KOL-patienter med återkommande exacerbationer

Daxas® (roflumilast) är ett läkemedel för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). En ny dataanalys visar att roflumilast kan bidra till att KOL-patienter övergår från ett högrisktillstånd med återkommande exacerbationer till ett mer stabilt tillstånd med färre exacerbationer. Resultaten är av klinisk betydelse för både patienter och läkare.

Första nya KOL-behandlingen på tio år: Nytt läkemedel minskar inflammationen hos svårt sjuka KOL-patienter

Idag lanseras ett nytt läkemedel mot KOL – en folksjukdom som mellan 400 000 och 700 000 svenskar lider av. Läkemedlet minskar den KOL-relaterade inflammationen och därmed antalet exacerbationer (försämringsepisoder) samt förbättrar lungfunktionen. Att minska antalet exacerbationer är ett viktigt behandlingsmål eftersom dessa ökar både sjuklighet och dödlighet hos patienter med KOL.

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB

Box 30143
104 25 STOCKHOLM