Gå direkt till innehåll
Diagnostiskt test för Coronaviruset 2019-nCoV, som sprider sig över världen, har tagits fram av TATAA Biocenter i samarbete MLS laboratoriet vid Saint Jamessjukhuset.
Diagnostiskt test för Coronaviruset 2019-nCoV, som sprider sig över världen, har tagits fram av TATAA Biocenter i samarbete MLS laboratoriet vid Saint Jamessjukhuset.

Pressmeddelande -

Test för Coronaviruset Wuhan 2019-nCoV tillgängligt i Sverige

Det nya Coronaviruset Wuhan 2019-nCoV, som sprider sig över världen, rapporterades första gången i Wuhan, Kina, 31 december 2019. Spridningen bevakas av världshälsoorganisation, WHO, som 30/1 klassade utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa. Amerikanska Johns Hopkin’ universitetet tillhandahåller en interaktiv karta över spridningen i realtid, som av idag rapporterar 14637 konfirmerade fall, 335 döda och 443 som återhämtat sig. I Sverige bevakas spridningen av Folkhälsomyndigheten. Ett första fall har bekräftats i Jönköping och Coronaviruset klassas sedan igår som allmänfarligt enligt smittskyddslagen.

Coronaviruset är ett RNA-virus, som muterar, dvs ändrar sin sekvens. Med hjälp av nya, snabba sekvenseringstekniker karakteriserar forskare viruset isolerat från de olika drabbade individerna och informationen delas i den publika databasen GISAID. Detta gör det möjligt att följa spridningen och för laboratorier att utveckla specifika tester. Svenska TATAA Biocenter har i samarbete med Medical Laboratory Services (MLS) vid Saint Jamessjukhuset satt upp analys av coronavirus Wuhan 2019-nCoV och tar emot prover för analys.

Individer i Sverige, som varit i områden med smitta och har sjukdomssymptom, ska ringa sjukvården på 1177 för vägledning. TATAAs test erbjuds bara av specialiserade laboratorier. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


TATAA Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola och utvecklar ultrakänsliga molekylära analysmetoder baserade på den skyddade tekniken Two-Tailed PCR. Genom avknoppningen Life Genomics erbjuds genetiska tester såsom icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT. Tidigare i år utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta genanalysföretag av Global Health & Pharma

TATAA Biocenter var bland de första att utveckla ett test för SARS-COV-2, som registrerats för CE-IVD under namnet TATAA GrandPerformance SARS-COV-2 Detection kit för diagnostisk användning inom Europa. TATAA var också tidigt igång med testning för SARS-COV-2 i samarbete med Saint James Hospital på Malta. I Sverige erbjuder TATAA Biocenter testning till företag och privatpersoner genom Gendoktorn Medicinsk Service. VD Mikael Kubista förestår även ett akademiskt laboratorium vid BIOCEV i Prag, som deltar i Tjeckiens nationella SARS-COV-2 screening.

TATAA Biocenter ingår i konsortiet CORONADX, som erhållit 3 million euro från EUs forskningsprogram H2020 för att utveckla snabbtester för corona.

TATAA Biocenter ingår i det internationella konsortium SPIDIA4P, som tar fram underlag för europeiska och internationella riktlinjer och standards inom molekylär diagnostik. 

VD Mikael Kubista är en av författarna till MIQE-riktlinjerna för qPCR analys.

Presskontakt

Mikael Kubista

Mikael Kubista

Presskontakt VD Diagnostik 0733928168
Isabell Melo

Isabell Melo

Presskontakt Kundkoordinator Kundtjänst 0733719812
Lars Salmi

Lars Salmi

Presskontakt MD, PhD, specialistläkare Medicinskt ansvarig

Relaterade nyheter