Pressmeddelande -

Test för Coronaviruset Wuhan 2019-nCoV tillgängligt i Sverige

Det nya Coronaviruset Wuhan 2019-nCoV, som sprider sig över världen, rapporterades första gången i Wuhan, Kina, 31 december 2019. Spridningen bevakas av världshälsoorganisation, WHO, som 30/1 klassade utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa. Amerikanska Johns Hopkin’ universitetet tillhandahåller en interaktiv karta över spridningen i realtid, som av idag rapporterar 14637 konfirmerade fall, 335 döda och 443 som återhämtat sig. I Sverige bevakas spridningen av Folkhälsomyndigheten. Ett första fall har bekräftats i Jönköping och Coronaviruset klassas sedan igår som allmänfarligt enligt smittskyddslagen.

Coronaviruset är ett RNA-virus, som muterar, dvs ändrar sin sekvens. Med hjälp av nya, snabba sekvenseringstekniker karakteriserar forskare viruset isolerat från de olika drabbade individerna och informationen delas i den publika databasen GISAID. Detta gör det möjligt att följa spridningen och för laboratorier att utveckla specifika tester. Svenska TATAA Biocenter har i samarbete med Medical Laboratory Services (MLS) vid Saint Jamessjukhuset satt upp analys av coronavirus Wuhan 2019-nCoV och tar emot prover för analys.

Individer i Sverige, som varit i områden med smitta och har sjukdomssymptom, ska ringa sjukvården på 1177 för vägledning. TATAAs test erbjuds bara av specialiserade laboratorier. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Epidemier

Kategorier

  • #corona
  • #diagnostik
  • #sars-cov-2
  • #tataa
  • #test
  • #qpcr
  • #wuhan
  • #gendoktorn

TATAA Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola och utvecklar ultrakänsliga molekylära analysmetoder baserade på den skyddade tekniken Two-Tailed PCR. Genom avknoppningen Life Genomics erbjuds genetiska tester såsom icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT. Tidigare i år utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta genanalysföretag av Global Health & Pharma

TATAA Biocenter var bland de första att utveckla ett test för SARS-COV-2, som registrerats för CE-IVD under namnet TATAA GrandPerformance SARS-COV-2 Detection kit för diagnostisk användning inom Europa. TATAA var också tidigt igång med testning för SARS-COV-2 i samarbete med Saint James Hospital på Malta. I Sverige erbjuder TATAA Biocenter testning till företag och privatpersoner genom Gendoktorn Medicinsk Service. VD Mikael Kubista förestår även ett akademiskt laboratorium vid BIOCEV i Prag, som deltar i Tjeckiens nationella SARS-COV-2 screening.

TATAA Biocenter ingår i konsortiet CORONADX, som erhållit 3 million euro från EUs forskningsprogram H2020 för att utveckla snabbtester för corona.

TATAA Biocenter ingår i det internationella konsortium SPIDIA4P, som tar fram underlag för europeiska och internationella riktlinjer och standards inom molekylär diagnostik. 

VD Mikael Kubista är en av författarna till MIQE-riktlinjerna för qPCR analys.

Kontakter

Mikael Kubista

Presskontakt CEO Cell and Gene Therapy +46733928168

Romina Cifliku

Presskontakt Project Manager +46 728815843

Relaterat innehåll