Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hälso-, sjukvård

Tvätteriet i Boden har funnits sedan 1979. Nu hotas tvätteriet av nedläggning.

​ Upphandling avgör framtiden för tvätteriet i Boden - 65 lokala jobb försvinner

Idag lämnas anbudet för Region Norrbottens tvätt-och textilserviceavtal in. Ett anbud som avgör framtiden för tvätteriet i Boden. Vinner inte Textilia upphandlingen tvingas tvätteriet till nedläggning då den kvarvarande volymen inte är tillräcklig för att bedriva en effektiv produktion. Som en direkt följd av detta har Textilia idag tvingats varsla samtliga 65 anställda om uppsägning.

Textilia Hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhet handlar om att ta ansvar - Textilia Hållbarhetsredovisning 2018

​Hållbarhet är en kärnfråga för alla delar av vår verksamhet och för våra intressenter såsom kunder, medarbetare och samhället i stort. Som Sveriges största textilservicepartner till offentlig vård och omsorg arbetar vi med att säkerställa en så hållbar tjänst som möjligt genom hela tvättprocessen och textiliernas livscykel – från tillverkning och användning till återvinning.

Textilia i Långsele har funnits sedan 1949 och är en av Sollefteå kommuns största privata arbetsgivare med 46 tillsvidareanställda samt ett 50-tal visstidsanställda.

Nu avgörs tvätteriets framtid i Långsele – varsel påverkar närmare 100 arbetstillfällen i regionen

Den nu pågående upphandlingen av tvätt- och textilservice till Region Västernorrland kommer att avgöra framtiden för Långsele tvätten. Vinner inte Textilia upphandlingen hotas tvätteriets framtid då den kvarvarande volymen inte är tillräcklig för att bedriva en effektiv produktion. Som en direkt följd av detta har Textilia idag tvingats varsla närmare hälften av personalen om uppsägning.

Landstinget i Värmlands textilservice skall hanteras från Textilias anläggning i Örebro.

Textilia vinner strategiskt viktig upphandling av textilservice till landstinget i Värmland

”För en sund svensk tvätterimarknad på lika villkor är detta ett stort och viktigt steg. Offentlig sektor bör inte konkurrera på marknader där det finns livskraftiga aktörer och riktiga icke-skattefinansierade jobb. En eloge till Landstinget i Värmland och deras professionella genomförande av upphandlingen vilket nu ger ett avtryck i hela den svenska tvätteribranschen”, säger Fredrik Lagerkvist.

Visa mer

Vi skapar en renare morgondag

Textilia erbjuder hållbar textilservice till kunder med krav på service, kvalitet och hygien. Med engagemang, transparens och innovativa lösningar skapar vi tillsammans med våra kunder en renare morgondag. Idag driver våra 2600 medarbetare 27 tvätterier i Sverige och Danmark och omsätter drygt 3 mdkr.

Textilia Tvätt & Textilservice AB

Idrottsvägen 35
702 32 ÖREBRO
Sverige