Gå direkt till innehåll
Det mobila teamet blir sjukhusets förlängda arm. Från vänster: Gabriel Ekman (läkare), Åsa Sjölin (sjuksköterska), Helena Nielsen (sjuksköterska) och Susanne Ehlin Enström (sjuksköterska).
Det mobila teamet blir sjukhusets förlängda arm. Från vänster: Gabriel Ekman (läkare), Åsa Sjölin (sjuksköterska), Helena Nielsen (sjuksköterska) och Susanne Ehlin Enström (sjuksköterska).

Pressmeddelande -

​Norrtälje sjukhus testar mobilt sjukvårdsteam

Hög kontinuitet, ökad trygghet och högre livskvalitet för äldre patienter med kroniska sjukdomar. Det är målet med ett nystartat mobilt team som ska erbjuda sjukhusvård i hemmet. Teamet bemannas av sjuksköterskor och specialistläkare från Norrtälje sjukhus.

Projektet SAMS, Sjukhusanslutet mobilt hemsjukvårdsteam, drivs av Tiohundra på uppdrag av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och startar i mitten av januari.

Bakgrunden till projektet är bland annat ett behov av att möta den kommande demografiska utvecklingen i Norrtälje kommun, där andelen äldre blir allt större.

Sjukhusets förlängda arm

– Vi behöver planera för olika arbetssätt och verksamheter när det gäller de äldre personernas vård- och omsorgsbehov. Projektet med mobila team som utför personcentrerad vård i hemmet har alla möjligheter att bli lyckosamt, säger Raz State, strategisk kvalitetsutvecklare på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

Hos den äldre delen av befolkningen är det vanligt med kroniska sjukdomar, till exempel hjärtsvikt och KOL. Dessa personer kan ha en komplicerad sjukdomsbild, med frekventa vårdtillfällen på Norrtälje sjukhus. Andelen återinskrivningar är också högre än i övriga länet.

– Det mobila teamet kommer att bli sjukhusets förlängda arm. Teamet kan erbjuda lämpliga sjukvårdsåtgärder med både kontinuitet och trygghet i patientens hem istället för att patienten ska behöva åka till akuten, säger Jan Bergman, projektledare och klinikchef på medicinkliniken och geriatriska kliniken på Norrtälje sjukhus.

Team från geriatrikkliniken

Projektet startar inledningsvis med ett team, som bemannas av sjuksköterska och specialistläkare från geriatrikkliniken på Norrtälje sjukhus. Teamet kommer också att kunna ta hjälp av övriga kompetenser, såsom undersköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator. Målet är att under året starta ytterligare ett team och då inkludera totalt 30 patienter, 15 patienter per team.

– Teamen ska ha en regelbunden kontakt med patienten och vid behov åka ut för att ge patienten vård i hemmet, samt kunna utföra direktinläggning till Norrtälje sjukhus om det skulle behövas, förklarar Jan Bergman.

Vård med kontinuitet och trygghet i hemmet

Projektet finansieras inom sjukhusets befintliga budget. Ambitionen är att fler nu kan få möjlighet att få vård med kontinuitet och trygghet i sitt eget hem. Det leder i sin tur till att fler vårdplatser blir tillgängliga på sjukhuset. Projektet kommer att pågå under hela 2020 och utvärderas löpande.

Fakta om projektet SAMS, Sjukvårdsanslutet mobilt sjukvårdsteam

  • Berörda patienter är äldre med kroniska sjukdomar och frekventa vårdtillfällen vid medicin- och geriatrikkliniken vid Norrtälje sjukhus.
  • Det mobila teamet ska utgöra ett komplement till basal hemsjukvård och ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet). Teamet ska samverka med patientens redan befintliga utövare av insatser i hemmet.
  • Teamet arbetar dagtid, måndag till fredag 8-17.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta gärna:

Jan Bergman, projektledare och klinikchef på medicinkliniken och geriatriska kliniken på Norrtälje sjukhus, jan.bergman@tiohundra.se, 0176- 326 636

Raz State, strategisk kvalitetsutvecklare på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och med i projektets styrgrupp, razvan.state@norrtalje.se, 0176 -713 32

Ämnen

Taggar

RegionsEn unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Presskontakt

Per Grundberg

Per Grundberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0176-326 173
Karin Persson

Karin Persson

Presskontakt Kommunikatör 0176-326 034

Relaterade nyheter