Pressmeddelande -

Skånsk standard för svenska spårvägar?

Moderna spårvägssystem är en färsk företeelse i Norden och behovet av riktlinjer är därför stort. För att möta framtida krav och fylla de kunskapsluckor som finns har de tre skånska kommunerna tagit fram en handledning. Arbetet har skett i samarbete med både Region Skåne och Skånetrafiken.

Handledningen behandlar tekniska frågor om t.ex. kurvradier och luftledningshöjd, och beskriver även vilka rikt- och gränsvärden som bör beaktas. Den beskriver också vilka valmöjligheter som finns när det gäller spårvägens placering – ska den placeras i det befintliga gaturummet eller ej?

Handledningen ska fungera som en handbok och vara ett stöd i hela processen.

Vid Transportforum den 13 januari – session 44 – berättar Joel Hansson, från Trivector Traffic, mera om projektet.

För ytterligare information kontakta:
Joel Hansson
Trivector Traffic
Tel: 046-3865
E-post: joel.hansson@trivector.se

Ämnen

  • Tåg, spårtrafik

Kategorier

  • kollektivtrafik
  • trafikplanering

Trivector är ett konsult- och utvecklingsföretag inom teknik, kommunikation och verksamhetsutveckling. Bolaget har ca 70 anställda varav cirka hälften arbetar med trafik – med ett tydligt fokus på hållbarhet. Mer än en tredjedel av omsättningen ligger på forskningsprojekt – som ofta genomförs i samverkan med forskare på universitet i Sverige och Europa. Trivector har sitt huvudkontor i Lund, kontor i Stockholm, och i april även i Göteborg.

För mer information besök: www.trivector.se

Kontakter

Karin Lindskog

Presskontakt redaktör presskontakt 010-456 57 33

Christer Ljungberg

Presskontakt VD Trivector AB och Trivector Traffic AB Trivector AB och Trivector Traffic AB 010-456 56 01

Anders Ljungberg

Presskontakt VD Trivector LogiQ 010-456 57 81

Klas Odelid

Presskontakt VD Trivector System Trivector System 010-456 57 03