Pressmeddelande -

Nordiska experter på geodata och geografisk IT till Uppsala i höst

Enligt EU-direktivet INSPIRE arbetar de nordiska länderna för fullt med att göra det lättare att komma åt och utbyta geodata (geografisk information) till nytta för en mängd olika samhällsområden. För att förbättra erfarenhetsutbytet mellan nordens experter inom infrastruktur för geodata (SDI, Spatial Data Infrastructure) arrangerar GI Norden och ULI ”Nordic SDI Seminar” den 3-4 oktober i Uppsala.

ULI, den svenska branschorganisationen inom geodata och geografisk IT, och det nordiska samarbetsorganet inom området, GI Norden, bjuder in till ”Nordic SDI Seminar” den 3-4 oktober på Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala. Seminariet hålls i samband med ULIs konferens GEOINFO 2011 och samarbetspartner är den europeiska paraplyföreningen för geografisk information, EUROGI.

Syftet är att förbättra utbytet av erfarenheter och idéer kring utveckling av SDI i de nordiska länderna.

De nordiska länderna är redan mycket duktiga och effektiva inom området men tillsammans kan vi bli ännu bättre. Norden delar mycket inom historia, kultur och förvaltning som förstärker vår gemensamma potential inom geodata-området. Vi behöver sådana här mötesplatser för att utbyta erfarenheter och för att få fram lösningar som håller hög internationell klass, säger Ralph Monö, kanslichef på ULI och nyvald president för GI Norden de närmaste två åren.

Talarna på seminariet är experter och forskare inom geodata och geografisk IT i Norden och även i Europa, och talar bland annat kring:

  • Goda exempel på regionala/lokala SDI
  • Status kring utveckling av fungerande SDI på nationell nivå
  • Resultat från nationella/nordiska undersökningar
  • Forskning inom området
  • SDI i gränsöverskridande projekt

Keynotes hålls av:

  • Jan Bliki, från Europeiska miljöbyrån som har en av Europas mest avancerade SDI
  • Arnold Bregt, professor i geoinformatik på Wageningen University i Holland, som håller ett anförande på tema ”To Charge or Not to Charge”
  • Jordi Guimet som presenterar Kataloniens SDI
  • OpenStreetMaps europeiska representant; Henk Hoff

Vi är mycket nöjda med att kunna presentera dessa intressanta keynotes. Kataloniens SDI är känd inom Europa och att få ta del av denna presentation blir inspirerande. OpenStreetMap, som är en spännande global gräsrotsrörelse inom vår bransch för att skapa och distribuera fria geodata, känns helt rätt, säger Fredrik Davidsson, styrelseledamot ULI.

För mer information:
>> Ralph Monö, ULIs kanslichef, 08-613 08 16, 070-508 39 03, ralph.mono@uli.se
>> Fredrik Davidsson, styrelseledamot ULI, 0733 234741, fredrik.davidsson@geoloc.se
>> Lisa Samuelsson, informationsansvarig, 08-613 08 18, 073-507 31 62, lisa.samuelsson@uli.se

>> Webbplats: www.uli.se/geoinfo2011-nordic-sdi-seminar
>> Press & informationsmaterial: www.uli.se/om-uli/press

Om EU-direktivet INSPIRE
INSPIRE är ett EU-direktiv för att inrätta en infrastruktur för geodata (SDI=Spatial Data Infrastructure) inom EU. Målet är att ge bättre tillgång till digitala offentliga geodata via webbtjänster.  INSPIRE är från början ett miljödirektiv men geodata kan vara till nytta inom många fler områden. Läs mer på www.geodata.se

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • geodata
 • geografisk information
 • geografisk it
 • geoinfo
 • gis
 • konferens
 • krishantering
 • miljö
 • sdi
 • uli
 • openstreetmap
 • inspire
 • infrastruktur
 • infrastruktur för geodata
 • geografi
 • e-förvaltning
 • 24h service
 • spatial data infrastructure
 • nordic sdi seminar
 • nordisk
 • gi norden
 • eurogi

Om ULI
ULI är en nationell branschorganisation för geodata och geografisk IT med närmare 200 medlemmar bland statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag, högskolor och andra organisationer.

ULI arbetar för att öka kunskapen om geografisk IT såväl inom branschen som bland beslutsfattare och allmänhet. Vi skapar mötesplatser, kartlägger användarnas behov, identifierar GIS-branschens möjligheter och vill se till att Sverige tar tillvara potentialen inom området.

Geografisk IT bidrar till effektivare samhällstjänster till nytta för dig som privatperson!

Läs mer på www.uli.se

Kontakter

Lisa Samuelsson

Verksamhetsansvarig Omvärldsbevakning, kommunikation och arrangemang 073-5073162

Relaterat innehåll

Relaterade event