Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arbete för bättre luft pågår

Ytterligare åtgärder för renare luft i Umeå är inte aktuella. Vänsterpartiets motion om ett åtgärdsprogram mot luftföroreningar röstades ner i kommunfullmäktige. Motsvarande arbete pågår redan, menar socialdemokraterna. Att luftkvaliteten i centrala Umeå är dålig är sedan länge ett faktum. Tät trafik genom centrum och små luftrörelser vintertid gör att utsläppshalterna många gånger överskrider de gränsvärden som regeringen har satt upp i sina kvalitetsnormer. – Kommunen kan inte längre vänta med åtgärder. Fler kortsiktiga lösningar behövs nu, till exempel satsning på kollektivtrafik och färre köpcentra för att minska biltransporterna, säger Erik Danielsson (v) som tillsammans med Eva Arvidsson (v) står bakom motionen. – Det här är ingen fråga som kommunen är ensam om, säger Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Lena Karlsson-Engman (s). På uppdrag av regeringen samarbetar vi med Länsstyrelsen och Vägverket för att ta fram förslag till ett åtgärdsprogram. Redovisning av uppdraget skulle ha lämnats till regeringen senast 1 april 2006. Arbetet har försenats bland annat på grund av svårigheter att anpassa beräknings- och simuleringsmodellen för utsläppen till klimatförhållanden i Umeå. För mer information kontakta: Erik Danielsson (v) 090-18 67 58 (bostad), 070-338 99 13 erik.danielsson@umea.se Lena Karlsson-Engman (s), ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden 090-16 12 32, 070-296 12 32 lena.karlsson-engman@umea.se Håkan Göransson tillfälligt vikarierande pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 12 59 hakan.goransson@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.