Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gemensamt hamnbolag Umeå–Vasa

Kommunfullmäktige har godkänt riktlinjerna för Kvarkenhamnar AB, ett bolag som ska ägas av Umeå Kommunföretag (UKF) och Vasa stad. I beslutet ingår också att anvisa 15 milj kr till UKF som aktieägartillskott för bildandet av bolaget.

Kvarkenhamnar bildas genom ett aktiebolag som ägs till hälften vardera av UKF och Vasa Stad. Denna utökade samverkan bedöms kunna effektivisera och förstärka affärsutvecklingen och leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken.
Det nya bolaget kommer att hyra hamnanläggningarna av respektive ägare. Det rör sig om markområden med tillhörande byggnader, farleder, kajer, järnvägsanläggningar och kranar.

Stordriftsfördelar
Bolaget ska koncentrera sig på hamndrift, alltså vedertagna hamnoperationer och kompletterande service i form av lagring, passagerarservice med mera.
Med Kvarkenhamnar uppstår möjligheter till bland annat stordriftsfördelar inom produktion och administration, minskat investeringsbehov, ökad konkurrensförmåga, samordning av marknadsföring/affärsutveckling, samordning med miljömål och stråkplanering.

Andra ägare
Jan Hägglund (A) frågade i fullmäktige kring en skrivning om att andra aktörer ska kunna gå in som ägare, och om detta öppnar för privatisering. Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) och 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) betonade att majoritetsägandet ska förbli offentligt.
För Kvarkenhamnar gäller att om bolagets kommande styrelseordförande är från Sverige, ska vd komma från Finland och vice versa. Målet är att bolaget ska etableras den 1 januari 2015.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


Ämnen

Kategorier

Regioner


 

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.