Pressmeddelande -

Landskapsanalys underlättar vid inventering av fladdermöss

Umeå kommun har med hjälp av bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) tagit fram en översiktlig landskapsanalys som visar var det borde finnas fladdermöss i Umeå kommun. Analysen används som ett praktiskt stöd i kommunens planeringsarbete och underlättar prioriteringar av framtida fladdermusinventeringar.

Fladdermössen och deras viktigaste livsmiljöer är skyddade enligt artskyddsförordningen och den europeiska fladdermuskonventionen. Med hjälp av befintliga kartunderlag och naturinventeringar har kommunen genomfört en GIS-baserad landskapsanalys över områden med livsmiljöer som skulle kunna vara intressanta för fladdermöss och där djuren borde finnas.

Intressanta miljöer för fladdermöss är främst kantzoner nära till vatten, lövskogar, halvöppen landskap och närhet till äldre eller småskalig bebyggelse. Analysen visar att det finns stora förutsättningar för art- och individrika fladdermusförekomster längs Umeälven och Sävarån, Umedeltat och kring Nydalasjön.

Bidra med kunskap

I norra Sverige vet vi generellt alldeles för lite om var det finns fladdermöss och hur de lever. I Sverige förekommer 19 arter av fladdermus, hittills har 8 av dem hittats i Umeå kommun.

– Vi efterslyser fladdermusobservationer från befolkningen, främst för att få mera uppgifter om var det finns yngelkolonier och övervintringsplatser. De är jättesvåra att upptäcka genom inventeringar, säger Doris Grellmann, naturvårdplanerare, Umeå kommun.

Har du hittat fladdermöss på din vind eller jordkällare, eller har du sett fladdermöss flyga ut ur ett hål i husväggen? Berätta gärna vad du vet i ett formulär på kommunens webbplats och hjälp oss att få mer kunskap om var det finns fladdermöss.

Kontakt

Doris Grellmann
naturvårdsplanerare
Umeå kommun
090-16 16 69
073-079 57 38
doris.grellmann@umea.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Naturfrågor

Kategorier

  • doris grellmann
  • landslapsanalys
  • fladdermusbiotop
  • fladdermöss
  • miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • umeå kommun
  • umeå

Regioner

  • UmeåUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33