Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt arbetstidsavtal för lärare i Umeå

För- och grundskolan i Umeå har ett Pedagogiskt stödcentrum som bland annat består av en resursskola som tillfälligt stödjer elever i en annan miljö än den "hemskola" eleven tillhör. Umeå kommun har slutit ett lokalt arbetstidsavtal i resursskolan som ska stödja elevernas behov.
Avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund är unikt i Sverige.
 
Det är ett fåtal kommuner i Sverige som lyckats med ett nytt arbetstidsavtal för lärare, Umeå är en av dem.
- Resursskolans verksamhet kräver en hög grad av lärande i arbetslag, ämnes- och verksamhetsintegrering, tid för diskussion, reflektion och planering samt tid för gemensam uppföljning av lärarnas arbete och samverkan med andra yrkesgrupper. Därför är det nya avtalet viktigt och intressant för oss att testa, säger Ewa Gustafsson, personalchef inom för- och grundskolan i Umeå.

Resursskolans verksamhet har förändrats i vår för att bättre tillgodose stödet för hela grundskolan, i årskurs 1-9. I samband med förändringen har det nya arbetstidsavtalet förhandlats fram. Det nya
avtalet innebär 40 timmars reglerad arbetstid med 4,5 timmas förtroendetid per vecka. Lärarna är lediga under ferierna, förutom under sportlovet.

Pedagogerna inom resursskolan har ett uppdrag för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Deras mål är att få eleven att komma ur dåliga mönster, att återskapa tillit och förtroende för skolan,
lärande och lärare och kunna känna lust att lära sig.

- Vår verksamhet är en del av hemskolans verksamhet. Vi tar emot få elever som är hos oss under ett år och vi har många pedagoger med hög kompetens när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Vikten av konstant samverkan med hemskolan är en förutsättning för att barnen ska känna trygghet och tillit när de ska återgå till sin hemskola, säger Lars Hammarsten, rektor för resursskolan.

De pedagoger som arbetar i den nya resursskolan håller till i Hedlundadungen i Björkenskolans lokaler och fortsätter under samma namn på verksamheten. Den nya resursskolan ersätter de två tidigare resursskolorna som funnits inom kommunen.

Arbetstidsavtalet ska utvärderas efter två år.

För mer information:
Lars Hammarsten, rektor för Pedagogiskt stödcentrum, 070-585 20 54
Ewa Gustavsson, personalchef, 076-800 82 29

Gabrielle Hultdin, informatör, 070-345 12 33

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.