Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sjuksköterskor i Umeå kommun tas ut i blockad

Nu påbörjar Vårdförbundet de stridsåtgärder som de varslade om den 6 maj. Umeå kommun är en av 29 av kommuner som berörs från idag 20 maj klockan 16.00. Blockaden innebär att framför allt sjuksköterskor i Umeå kommun arbetar sina vanliga arbetstider, men inte övertid och mertid. Arbetsgivaren får inte heller nyanställa fackförbundets medlemmar som omfattas av blockaden.

– Det har tyvärr inte kommit några nya besked från förhandlingen mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, därför blir nu blockaden ett faktum. Blockaden är en stridsåtgärd som kommer medföra utmaningar i kommunens verksamheter, men vi gör det vi kan för att mildra effekterna för individerna och patienterna, säger Stefan Larsson, förhandlingschef, Umeå kommun.

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare genomförs på central nivå, vilket innebär att Sveriges kommuner och regioner, SKR, är förhandlingspart på arbetsgivarsidan.

De medarbetare i Umeå kommun som omfattas av blockaden är framförallt sjuksköterskor men även enhetschefer, vårdkoordinatorer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor. De verksamheter i Umeå kommun som har sjuksköterskor anställda är Äldreomsorgen, Funktionshinderomsorgen och skolans verksamheter, varav den förstnämnda har de stora flertalet.

Umeå kommun har genomfört en kartläggning av hur verksamheterna kan påverkas av blockaden, vilka konsekvenser den kan komma att få, samt vilka möjligheter som finns att mildra konsekvenserna för tredje person.

Enligt Mia Tegström, verksamhetschef, hälso- och sjukvård i Umeå kommun, kommer blockaden från Vårdförbundet att vara kännbar i vårdverksamheterna. För att möta detta kan exempelvis planerad verksamhet att få stå tillbaka för mer akuta insatser.

– Vi har sedan detta varsel kom till vår kännedom arbetat med att förbereda oss på bästa sätt. Vår grundbemanning är inte beroende av övertid. Om inget utöver det normala inträffar kommer påverkan i äldreomsorgen troligen vara liten till en början. Om blockaden fortsätter in i sommarperioden kan påverkan bli större. Vid frånvaro av olika slag kommer vi att behöva prioritera bland arbetsuppgifter på ett annat sätt än vanligtvis och sjuksköterskornas arbetsbelastning kan bli högre, säger Mia Tegström.

För mer information om förhandlingarna hos SKR
Vårdförbundet trappar upp konflikten | SKR

Frågor och svar från SKR om varslet från Vårdförbundet
Frågor och svar | SKR


För frågor om blockaden och förhandlingsarbetet i Umeå kommun:
Stefan Larsson
förhandlingschef
Umeå kommun
070-689 11 73
stefan.larsson.2@umea.se

Frågor om eventuella konsekvenser för Äldreomsorgens verksamheter
Mia Tegström
verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Umeå kommun
090-16 17 82
mia.tegstrom@umea.se

Frågor om eventuella konsekvenser för Funktionshinderomsorgens verksamheter
Helle Laegaard Forsgren
enhetschef HSL, Funktionshinderomsorgen
Umeå kommun
070-660 47 04
helle.forsgren@umea.se

Frågor om eventuella konsekvenser för Skolans verksamheter
Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
Umeå kommun
090-16 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.