Gå direkt till innehåll

Kategorier: barn

Besök en sagovärld på olika språk under november till maj

Besök en sagovärld på olika språk under november till maj

Under november till maj erbjuds sagoläsning på olika språk. Barn i åldern 1-5 år inbjuds att delta på Minimus. Västerbottens museum i samarbete med modersmålslärare från kommunens Kompetenscentrum för flerspråkighet vill genom sagans värld stimulera till berättande och skapande.
Kompetenscentrum för flerspråkighet arbetar för att öka kunskapen i förskolan om språk- och identitetsstärkande arbe

Visa mer

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.