Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barn fick bättre matvanor av livsstilsprogram

Mer nyckelhålsmärkta livsmedel, och mindre läsk och saft, slank ner efter att överviktiga 8–12-åringar deltagit i ett tvåårigt stödprogram för att ändra sina levnadsvanor.
– Kosten går alltså att förbättra, något som är viktigt att fokusera på när vi ska förebygga övervikt bland barn, menar Maria Waling vid Umeå universitet.

Mer än vart femte barn lider av övervikt. Det är dubbelt så många jämfört med för tjugo år sedan, och antalet med fetma har ökat ännu mer. Kostvetaren Maria Waling vid Umeå universitet har i sin avhandling undersökt om det går att förbättra barns matvanor och hälsa genom ett särskilt livsstilsprogram.

I studien ingick 105 överviktiga 8–12-åringar. Hälften av barnen fick delta i ett livsstilsprogram och hälften av barnen fungerade som en jämförelsegrupp. Livsstilsprogrammet bestod av fjorton gruppträffar under det första året, och under år två gavs fortsatt stöd genom en webbplattform.

Nyttigare kost möjlig för överviktiga barn
Studien visar att deltagare i programmet fick något förbättrade matvanor. Barnen åt mer nyttiga produkter och drack mindre sötade drycker än kontrollgruppen. Bägge gruppernas BMI (Body Mass Index) ökade också i mindre utsträckning än vad som förväntas i åldersgruppen.
– Resultaten visar att kosten går att förbättra, säger Maria Waling, men påpekar samtidigt att livsstilsprogrammet hade mindre effekt än väntat på barnens kroppsmått och metabola hälsa.

– Därför är det viktigt att satsa på förebyggande åtgärder och tidigt fokusera på barns matvanor för att förhindra att övervikt utvecklas överhuvudtaget.

Särskilt BMI för barn
Enligt Maria Waling går det att understödja bra matvanor på många nivåer i samhället, och en fördel med insatser i till exempel förskola och skola är att alla barn kan delta. Skolan är också en bra första kontakt för föräldrar som misstänker att deras barn väger för mycket.
– Oroliga föräldrar kan kontakta skolhälsovården, som kan hjälpa till med att räkna ut ett BMI som är speciellt anpassat för barn.

­Maria Waling är född och uppvuxen i Umeå.

Fakta om disputationen
Fredag den 10 juni försvarar Maria Waling, institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Dietary and metabolic effects of a 2-year lifestyle intervention on overweight and obese children. Svensk titel: Effekten av en 2-årig livsstilsintervention på kostintag och metabol hälsa bland barn med övervikt och fetma. Disputationen äger rum kl. 09.00 i hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är docent Marie Löf, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Näringslära, Linköpings universitet, Sverige.

Kontaktuppgifter:
Maria Waling,
institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet
Telefon: 073-056 2281, 090-786 6483
E-post: maria.waling@kost.umu.se


Läs hela eller delar av avhandlingen

Pressbild

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Camilla Bergvall

Kommunikatör Umeå universitet 072-561 72 42