Gå direkt till innehåll
Ökande temperaturer leder till bättre förhållanden för storspigg i Östersjön

Pressmeddelande -

Ökande temperaturer leder till bättre förhållanden för storspigg i Östersjön

Robert Lefébure visar i sin avhandling hur potentiella klimatförändringsscenarion kan komma att påverka fiskproduktion i Östersjön. Sina resultat lägger han fram vid Umeå universitet fredagen den 4 maj.

Ökad vattentemperatur och större tillgång till markbundet kol i Östersjön. Båda är tänkbara effekter av klimatförändring.

– Det råder komplexa förhållanden mellan temperatur och landbaserade närsalter såsom kol, kväve och fosfor och hur dessa interagerar är avgörande för hur fiskproduktionen kommer påverkas i framtiden, sammanfattar Robert Lefébure sina resultat.

Hans undersökningar visar dessutom hur en av våra vanligaste fiskar, storspigg, generellt äter och växer bättre vid högre temperaturer än vad vi finner i Östersjön i dag.

Tätheten av storspigg har ökat i Östersjön under de sista åren och till stor del påverkat flera havsområden negativt, på grund av att de äter stora mängder djurplankton samt yngel av andra fiskarter.

– Denna effekt kommer troligen att förstärkas om temperaturen i Östersjön skulle öka, säger han.

De marina fältförsöken har Robert Lefébure utfört på Umeå marina forskningscentrums mesokosmanläggning. Mesokosmer består av stora tankar med vatten där temperatur och ljus kan detaljstyras.

Robert Lefébure är född och uppvuxen i Stockholm och har en masterexamen i naturresurshållning från Stockholms universitet.

Fakta om disputationen:
Fredagen den 4 maj försvarar Robert Lefébure, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap samt Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Effects of temperature and terrestrial carbon on fish growth and pelagic food web efficiency. Svensk titel: Effekt av temperatur och terrestert kol på fisktillväxt och pelagisk födovävs effektivitet.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal N360, Naturvetarhuset.
Fakultetsopponent är professor Lars Rudstam, Dept. of Natural resources, Cornell University, NY, USA.

 Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54028

För mer information, kontakta gärna:
E-post: robert.lefebure@emg.umu.se
Telefon: 072-225 00 48

Högupplöst porträtt på Robert Lefébure. Foto: Andrea Gillgren/UMF

Ämnen

Regioner


Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Kontakter

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Forskningssamordnare Forskning vid Umeå Centre for Microbial Research, UCMR 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.