Gå direkt till innehåll
Normal ved och tryckved
Normal ved och tryckved

Pressmeddelande -

Om ett träd faller i en skog, kan det lyfta sig uppåt?

När ett träd placeras horisontellt börjar det böja sig för att lyfta sig tillbaka upprätt mot ljuset. En speciell typ av trä, så kallad tryckved, bildas i det böjda området och fungerar som en kontraherande muskel för att lyfta upp trädet. Växthormonet etylen är involverat i denna process. Det orsakar en förändring i träanatomin, men hittills har det inte varit känt om dessa förändringar verkligen behövs för upplyftningsresponsen.

Trä är en väldigt komplex vävnad som innehåller två huvudsakliga celltyper, fibrer och kärlelement. Fiber ger mekanisk styrka till träet, medan kärlen huvudsakligen är ansvariga för transport av vatten och näringsämnen i stammen. Man vet att etylen påverkar förhållandet mellan kärlelement och fibrer under bildandet av tryckved.

Genom experimentella studier av genmodifierad asp visar Bernard Wessels att etylen specifikt hämmar kärlbildning, vilket resulterar i mindre och färre kärl och fler fibrer.

- Vi analyserade genetiskt modifierade träd som gav olika respons på etylen. Träden placerades horisontellt för att inducera bildandet av tryckved. Under en period på fyra veckor tog vi bilder med jämna mellanrum för att övervaka hur träden lyfter sig uppåt. Vi kombinerade alla bilder till en time-lapse-video och jämförde responsen hos mutanterna med en icke modifierad kontroll. Mutanter som förlorat förmågan att känna av etylensignalen kämpade för att lyfta sig upp från bordets yta medan mutanter som var mer känsliga för etylen lyfte upp sig snabbare, säger Bernard Wessels.

Han studerade anatomin av tryckveden hos mutanter och jämförde den med kontrollen. Han fann att antalet kärl i den etylen-okänsliga mutanterna, vilka hade problem att lyfta sig upp, var högre än i kontrollen medan de liknade kontrollen i de etylen-överkänsliga mutanterna.

- Vi tror att fibrernas mekaniska styrka behövs för att lyfta upp trädet, förklarar Bernard Wessels. Etylen minskar antalet kärl och leder sålunda till en förändring av kärl/fiberförhållandet i tryckveden. Våra resultat visar emellertid också att etylen sannolikt inte är den enda faktorn som påverkar upplyftningsresponsen.

I en annan delstudie använde Bernard Wessels ett stort dataset med information om vilka gener som är aktiva under olika stadier av träformation. Han screenades för gener som är involverade i kommunikationen av etylensignalen under träbildning. I alla olika stadier av träbildning fann han aktiva gener som var relaterade till etylen och han identifierade och karakteriserade nya gener som är involverade i kommunikationen av etylensignalen.

Bernard Wessels resultat hjälper oss att bättre förstå hur trä utvecklas och speciellt hur den vattentransporterande delen av träet, kärl, bildas. Denna kunskap är väldigt intressant för skogsindustrin och kan behövas för att selektera träd som bättre kan hantera extrema variationer i tillgången till vatten som torka eller vid översvämning.

Bernard Wessels har en kandidatexamen i molekylärbiologi och växtbioteknologi, och en masterexamen i växtpatologi, både från University of Stellenbosch, Sydafrika. Han växte upp i Stellenbosch, Sydafrika.

Läs hela avhandlingen

För mer information, kontakta gärna:

Bernard Wessels, Institutionen för växtfysiologi, Umeå universitet
Telefon: 070-013 09 23
E-post: bernard.wessels@umu.se

Om disputationen:

Fredagen den 5 oktober försvarar Bernard Wessels, Institutionen för fysiologisk botanik sin avhandling med titeln: The significance of ethylene and ethylene response factors in wood formation of hybrid aspen.

Disputationen äger rum klockan 9:00 I Lilla hörsalen ( KB.E3.01), KBC-huset, Umeå universitet

Fakultetsopponent är professor Kurt Fagerstedt, Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finland. Huvudhandledare är Hannele Tuominen.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.