Gå direkt till innehåll
Genombrott för Inficure Bio kring lever- och njurfibros

Pressmeddelande -

Genombrott för Inficure Bio kring lever- och njurfibros

Inficure Bio har tillsammans med CymaBay Therapeutics presenterat posivita data vid en stor konferens i USA. Datat genererades genom tester av CymaBays läkemedelskandidat i InfiCures prekliniska NIF-modell, som spontant utvecklar kronisk inflammation och fibros i lever och njure i en process som liknar sjukdomsprocessen hos människa.

– Vi är mycket nöjda med resultaten. Lever- och njurfibros är allvarliga tillstånd för en patient och datat demonstrerar hur användbar NIF-musen kan vara för att testa olika substansers effekt på fibros, säger Sofia Mayans, vd på inficure Bio.

Inficure Bio är ett life science bolag i Umeå med fokus på preklinisk utveckling och validering av läkemedelskandidater mot inflammation och fibros. Nyligen presenterade bolaget tillsammans med CymaBay Therapeutics posivita data vid konferensen American Association for the study of Liver Diseases (AASLD). Datat genererades genom tester av CymaBays läkemedelskandidat, seladelpar, i InfiCures prekliniska NIF- modell. NIF-modellen utvecklar spontant kronisk inflammation och fibros i lever och njure i en process som liknar sjukdomsprocessen hos människa. Fibros eller ärrvävnad är kroppens naturliga sätt att reparera skadad vävnad. Om denna process fortsätter på ett okontrollert sätt ansamlas fibrotisk vävnad som till slut förstör vävnadens funktion.

Inficure and CymaBay genomförde en funktionell studie i Inficures prekliniska NIF-modell med CymaBays läkemedelskandidat seladelpar. Seladelpar är en läkemedelskandidat som för närvarande genomgår klinisk prövning i Fas 3 för Primary Biliary Cholangitis (PBC). Målet med studien var att utvärdera effekten av seladelpar på etablerad leverfibros I NIF-modellen. Tidigare resultat har pekat på att seladelpar kan reducera fibrosis både i prekliniska modeller och hos människa. De molekylära mekanismerna bakom reduktionen av fibros är inte fullt klarlagda men en reduktion av etablerad fibros anses allmänt vara positivt för patienten.

De positiva data som presenterades på AASLD av Inficure Bio och CymaBay Therapeutics visade inte bara på en fibrosreducerande effekt i levern som visats i andra prekliniska modeller utan demonstrerade också på en liknande reduktion av njurfibros. Dessa resultat visar hur NIF-modellen kan användas för att samtidigt testa effekten av läkemedelskandidater mot fibros i både lever och njure.

– Vi är mycket nöjda med resultaten från denna studie. Leverfibrosis och njurfibros är båda allvarliga tillstånd för en patient och att ha tillgång till en modell som efterliknar några av effekterna som ses i människa är ett viktigt verktyg vid läkemedelsutveckling. Dessa data demonstrerar hur användbar NIF-musen kan vara för att testa olika substansers effekt på fibros och nå en ökad förståelse av hur dessa mekanismer kan överföras till patienter, säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

– Vi valde att testa effekten av seladelpar in NIF-modellen eftersom vi ville utvärdera om seladelpar kunde reducera etablerad fibros. NIF-modellen har tidigare använts i tester där effekten på etablerad fibros har undersökts och modellen utvecklar både lever- och njurfibros. Detta gjorde det möjligt för oss att samtidigt studera effekten av seladelpar i både lever och njure, säger Ed Cable, Sr. Director of Research at CymaBay Therapeutics.

Han fortsätter:

– Data från studien reproducerade de data som vi tidigare observerat i andra modeller men visade också för första gången en reducerande effekt på fibros i njuren, vilket tyder på att PPARdelta agonisten seladelpar kan ge postivita effekter även utanför levern. Leverfibros är en viktig komponent vid PBC och en substans som reducerar leverfibros skulle utöra en significant förbättring jämfört med de behandlingsalternativ som finns i dag. Tillgången till olika prekliniska modeller är avgörande för att utreda de underliggande mekanismerna vid komplexa biologiska processer och NIF-modellen har gett oss mycket värdefulla data.

Postern finns att läsa på: https://content.equisolve.net/...

För mer information:

Sofia Mayans, PhD, CEO Inficure Bio
+46 70-366 46 66
sofia.mayans@inficurebio.com

Om Inficure Bio

Inficure Bio är ett life science bolag med fokus på preklinisk utveckling av nya läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska och fibrotiska tillstånd. Bolaget har en panel av prekliniska modeller, inklusive en unik modell, för studier av kronisk inflammation och fibros.

Inficure Bio grundar sig på extensiv kompetens inom immunologi, inflammation och fibros och erbjuder en kompetent och flexibel service inom detta område.

Inficure Bio verkar på en global marknad med kunder i bland annat Australien, USA och Europa. Ytterligare information om bolaget finns på www.inficurebio.com.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum