Gå direkt till innehåll
Sofia Mayans, vd, och Dan Holmberg, forskningschef, är grundare av Umeåbolaget InfiCure Bio, som har signerat tre nya avtal under oktober. – En energikick för hela verksamheten, säger Sofia Mayans. Foto: Maria Hörnberg
Sofia Mayans, vd, och Dan Holmberg, forskningschef, är grundare av Umeåbolaget InfiCure Bio, som har signerat tre nya avtal under oktober. – En energikick för hela verksamheten, säger Sofia Mayans. Foto: Maria Hörnberg

Pressmeddelande -

Samarbetsavtal med InnoSer Laboratories stärker InfiCure Bios globala position

InfiCure Bio skriver ett nytt internationellt avtal. Nu ska CRO-bolaget InnoSer Laboratories erbjuda InfiCure Bios NIF-modell som en del av sin växande portfölj av kardiometabola tjänster.

InfiCure Bio har sitt säte i Umeå, men bolaget har hela världen som sin spelplan. Nyligen skrev InfiCure Bio två nya avtal med internationella storbolag, aktiva inom utveckling av läkemedel mot både lever- och njurfibros. Det nyligen signerade samarbetsavtalet med InnoSer innebär att InfiCure Bio positionerar sig än starkare på den globala marknaden.

– Samarbetet med InnoSer är en stor möjlighet för InfiCure som företag men också för kunder över hela världen eftersom det leder till ökad möjlighet att använda vår NIF-modell för effekttester av nya läkemedel, säger Sofia Mayans, VD för InfiCure Bio, och fortsätter:

– De tre avtal vi signerat i höst är en energikick för hela verksamheten. Vi jobbar strategiskt, målmedvetet och brett för att nå nya kunder och avtalet med InnoSer är ett kvitto på vår framgång.

InfiCure Bios NIF-modell utvecklar spontant kronisk inflammation och fibros i levern genom en process som liknar sjukdomsprocessen hos människa. Modellen hjälper bolagets kunder att på ett mer effektivt sätt validera nya läkemedel mot leverinflammation och fibros.

InnoSer är ett CRO-bolag (Contract Research Organisation) med säte i Belgien och Nederländerna. Bolaget utför effekttester av nya läkemedel och InfiCure Bios NIF-modell passar perfekt in i InnoSers välsorterade produktportfölj.

– Vårt motto är “En smart väg till bättre hälsa” och vi vill erbjuda våra kunder högkvalitativa modeller som stödjer läkemedelsutveckling inom sjukdomsområden som har ett otillfredsställt medicinskt behov. NIF-modellen blir ett värdefullt tillägg till InnoSer-portföljen av kardiometaboliska tjänster, säger Jan Bartels, vd för InnoSer och fortsätter:

– InnoSer hoppas kunna öka tillgängligheten för NIF-modellen och ytterligare stärka dess position på marknaden genom att kombinera den med InnoSers plattform för läkemedelsutveckling.

För mer information, kontakta:
Sofia Mayans, vd, InfiCure Bio

Om InfiCure Bio
InfiCure Bio är ett life science bolag från Umeå med fokus på preklinisk utveckling av nya läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska och fibrotiska tillstånd. Bolaget har en panel av prekliniska modeller, inklusive en unik modell, för studier av kronisk inflammation och fibros. InfiCure Bio grundar sig på extensiv kompetens inom immunologi, inflammation och fibros och erbjuder en kompetent och flexibel service inom detta område.
InfiCure Bio verkar på en global marknad med kunder i bland annat Australien, USA och Europa.
Ytterligare information om bolaget finns på www.inficurebio.com.

Om InnoSer Laboratories
InnoSer grundades 2012 och är ett innovativt och dynamiskt CRO som utför preklinisk utveckling av läkemedel vid sina anläggningar i Belgien och Nederländerna. Utöver allmänna läkemedelsutvecklingstjänster stödjer InnoSer sina kunder i de kritiska stegen av deras läkemedelsutveckling med väl karakteriserade in vitro- och in vivo-sjukdomsmodeller. InnoSers erbjudanden inkluderar modeller för studier av nefrologi, immunologi, onkologi, neurodegeneration och, senast, ett urval av välkarakteriserade kardiometaboliska sjukdomsmodeller.
De har också en egenutvecklad PDX/O-screeningsplattform. InnoSer tillhandahåller även studier av toxikologi och farmakokinetik, in vivo-avbildning, patologi, och erbjuder facility management-lösningar.
Ytterligare information om bolaget finns på: www.innoserlaboratories.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum