Gå direkt till innehåll
Allt fler offentliga upphandlingar i EU:s annonsdatabas

Pressmeddelande -

Allt fler offentliga upphandlingar i EU:s annonsdatabas

År 2022 annonserades drygt 279 000 upphandlingar i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED). Det är en ökning med 9,3 procent jämfört med 2021. Tyskland, Frankrike och Polen står tillsammans för hälften av alla upphandlingar som annonseras i TED. Statistiken visar också att det finns skillnader mellan EU-länderna vad gäller vilka förfarande som används och hur vanligt det är med ramavtal.

Regelverket för offentliga upphandlingar över de tröskelvärden som EU-kommissionen beslutar om är gemensamt för samtliga medlemsstater. Alla upphandlingar över tröskelvärdena ska, som huvudregel, annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED.

Under 2022 annonserades drygt 279 000 upphandlingar i TED. Det är en ökning med 9,3 procent jämfört med 2021 då nästan 256 000 upphandlingar annonserades.

– Antalet upphandlingar i TED har ökat stadigt de senaste åren. Sedan 2018 är ökningen drygt 22 procent, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: I statistiken ingår uppgifter från följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Ungern.


I statistiken ingår samtliga EU-länder plus ytterligare sex länder, bland annat Norge. Under 2022 annonserade upphandlande organisationer i 33 länder sina upphandlingar i TED. Det är ett litet antal folkrika EU-länder som står för huvuddelen av upphandlingarna. Tyskland, Frankrike samt Polen står för hälften och tillsammans med Spanien och Italien står de fem länderna för drygt 6 av 10 upphandlingar i TED.

Det vanligaste är att upphandla Anläggningsarbete (16 procent) och Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster (10 procent).

Skillnader i vilka förfarande som används

Den nya statistiken gör det möjligt att se hur upphandlingsregelverket tillämpas i olika länder. Det gör att tillämpningen i Sverige kan jämföras med den i andra länder, exempelvis vad gäller vilka förfaranden som används.

– Öppet förfarande används i nio av tio upphandlingar men det finns skillnader mellan EU-länderna. Det ger intressanta perspektiv på tillämpningen av upphandlingsregelverket i Sverige, säger Andreas Doherty.

I Österrike används öppet förfarande i 60 procent av de direktivstyrda upphandlingarna och det är förhållandevis vanligt att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering. Det görs i 34 procent av upphandlingarna i Österrike, för Sverige är motsvarande siffra 7.

Att använda selektivt förfarande är vanligare i Danmark än i de flesta andra länder. Förfarandet används i 15 procent av upphandlingarna, för Sverige är motsvarande siffra 3.

Även när det gäller användningen av ramavtal finns det stora skillnader mellan länderna. I Frankrike avser 53 procent av de direktivstyrda upphandlingarna ramavtal jämfört med 34 i Sverige och 6 i Spanien.

Statistikdatabasen en unik källa till kunskap om upphandlingar

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas innehåller nu statistik om såväl svenska som andra europeiska länders upphandlingar.

– Vi har mest statistik om upphandlingar som annonseras i svenska annonsdatabaser. Men för upphandlingar inom EU är det är i och med dagens publicering möjligt att enkelt ta fram statistik för alla länder inom EU och göra jämförelser av olika typer av organisationer och verksamheter och se vad som köps och hur, säger Andreas Doherty.

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas

Annonserade upphandlingar i Europeiska unionen (statistikartikel)


Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige