Gå direkt till innehåll
Förbud mot att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer börjar gälla

Pressmeddelande -

Förbud mot att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer börjar gälla

Från och med den 11 oktober 2022 får upphandlande organisationer inte längre fullgöra redan ingångna kontrakt med ryska leverantörer. Förbudet är en del av de ekonomiska sanktioner EU har infört som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina.

EU-kommissionen införde under våren 2022 flera stora paket med sanktioner mot Ryssland och Belarus. Det är sedan 9 april 2022 förbjudet att ingå offentliga kontrakt med ryska företag. Den 11 oktober börjar även förbudet mot att fullgöra ingångna kontrakt med ryska leverantörer att gälla. Förbudet gäller även avrop från ramavtal – men inte ingående av själva ramavtalet.

– Att offentliga kontrakt inte får fullgöras innebär att upphandlande organisationer inte längre får fullgöra några av sina avtalsförpliktelser mot de leverantörer som omfattas av sanktionerna. Exempelvis är det inte längre tillåtet att göra utbetalningar till leverantörer som omfattas av sanktionerna, säger Henrik Grönberg, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Utöver dessa sanktioner finns det ett förbud mot att köpa, importera och transportera vissa varor och tjänster från Ryssland och Belarus. Det finns även ett förbud mot att göra betalningar till vissa individer och organisationer som räknas upp i förordningarna.

– Vi tog i våras fram stöd om vad sanktionerna innebär för upphandlande organisationer. Sedan dess har EU-kommissionen publicerat och utökat sin information om sanktionerna på upphandlingsområdet. Vi har även fått en del frågor om sanktionerna under det halvår de har varit i kraft. Vi har därför sett över och uppdaterat vårt stöd på webbplatsen, säger Henrik Grönberg.

Så påverkas offentlig upphandling av sanktionerna mot Ryssland och Belarus

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Vi ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling och statsstödsfrågor. Vi är statistikmyndighet för statistik på upphandlingsområdet. År 2019 utsågs vi till Sveriges modernaste myndighet. 

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige