Gå direkt till innehåll
Offentlig upphandling kan påverkas om det blir aktuellt med IPI-åtgärder

Pressmeddelande -

Offentlig upphandling kan påverkas om det blir aktuellt med IPI-åtgärder

IPI-förordningen kan användas av Europeiska kommissionen för att begränsa tillträdet i offentliga upphandlingar för företag från tredjeländer. Kommissionen har tagit fram riktlinjer för hur förordningen ska tillämpas men har i dagsläget inte beslutat om någon IPI-åtgärd.

– IPI-förordningen innebär i nuläget inte några krav på upphandlande organisationer och leverantörer. Om kommissionen beslutar om en IPI-åtgärd skulle det dock påverka de upphandlingar som inleds efter beslutet och som omfattas av åtgärden, säger Sophia Anderberg, senior jurist på Upphandlingsmyndigheten.

En IPI-åtgärd innebär bland annat att tillträdet i offentliga upphandlingar begränsas för företag från tredje länder som omfattas av åtgärden, att anbudsgivare ska kunna lämna information om ägarförhållanden och att vinnande leverantör begränsas i möjligheten att använda sig av underleverantörer och varor från tredje land.

– För leverantörer är IPI-förordningen en av många anledningar att ha kontroll över och kunna lämna information om såväl ägarförhållanden som leveranskedjor. Exempelvis kan det finnas anledning att i god tid överväga om förordningen behöver beaktas i avtal med underleverantörer, säger Sophia Anderberg.

Endast upphandlingar över vissa tröskelvärden kan beröras. För varor och tjänster rör det sig om minst 5 miljoner euro. Om kommissionen fattar beslut om en IPI-åtgärd så kommer beslutet att innehålla mer specifik information om vilka upphandlingar som berörs. Upphandlingsmyndigheten bevakar utvecklingen för att kunna ge stöd om det blir aktuellt med IPI-åtgärder och har tagit fram information om IPI-förordningen.

IPI-förordningen och offentlig upphandling

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige