Pressmeddelande -

Innovationsbron satsar upp till sju miljoner kronor på UIC i Södertälje

Uppsala Innovation Centre (UIC) tilldelas upp till sju miljoner kronor till och med 2014 från Innovationsbron för verksamheten i Södertälje. Detta för att stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje.

Innovationsbrons investering innebär att fler personer som drabbats av nedskärningarna på Astra Zeneca, och som vill starta företag eller utveckla ett befintligt företag, kan få stöd i sin affärsutveckling genom UIC.

– Det är viktigt att aktiviteter för att stimulera företagsamhet och skapa arbetstillfällen stärks. Innovationsbrons satsning möjliggör att fler projekt och företag kan antas till UICs program och stärka näringslivsutvecklingen i Södertälje, säger Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

I juni 2012 valde Södertälje kommun Uppsala Innovation Centre till Södertäljes företagsinkubator. UICs främsta uppdrag är att underlätta för nya företag att etablera sig samt att få forskare att kommersialisera sina idéer och tänka mer affärsmässigt.

– Finansieringen från Innovationsbron är en tydlig signal att de ser Södertälje som en plats där många nya företag kan utvecklas. Inte bara efter Astra Zenecas nedskärningar utan i hela regionen, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

UICs initiala fokus i Södertälje är att underlätta för nyskapandet av företag efter nedläggningen av forskningen på Astra Zeneca och att få forskarna att tänka affärsmässigt. Målet är att fler idéer kring nya produkter eller tjänster kan kommersialiseras och att fler konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad kan etableras i regionen.

Kort om UIC i Södertälje
UICs nya verksamhet i Södertälje kan startas upp på relativt kort tid tack vare den modell som gjort UIC till en av de högst rankade företagsinkubatorerna i landet. UIC-modellen innefattar sex programsteg som är skräddarsydda för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. I UIC-modellen innefattas även ett affärscoachsystem där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet stöttar bolagen i deras affärsutveckling och gör UIC branschoberoende. UIC tar inte några ägarandelar i företagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en neutral samarbetspartner till företagen i inkubatorverksamheten.


Mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande
Södertälje kommun
Tel: 08-523 068 65
E-post: boel.godner@sodertalje.se

Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig
Södertälje kommun
Tel: 08-523 066 03
E-post: angelica.vallgren@sodertalje.se

Ann-Charlotte Gjöthlén, Södertälje kommuns projektledare för UIC-etableringen
Telge
Tel: 08-550 223 56
E-post: ann-charlotte.gjothlen@telge.se

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • södertälje
 • astra
 • astrazeneca
 • inkubator
 • uic
 • uppsala innovation center
 • uppsala innovation centre
 • forskare
 • boel godner

Regioner

 • Stockholm

Om Innovationsbron
Innovationsbron identifierar, utvecklar och investerar i blivande tillväxtföretag. Sedan 1994 har vi investerat i närmare 300 företag, med en årlig investeringstakt på ca 30-40 nya företag, vilket gör oss till Sveriges mest aktiva riskkapitalist i tidig fas. Innovationsbron satsar på innovativa nystartade företag med en internationell tillväxtpotential. Vi finns representerade i hela Sverige via regionala kontor. Genom vårt nationella inkubatorprogram ges blivande tillväxtföretag rätt stöd för att utveckla och skapa affärer. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kontakter

Vedrana Ilic

Presskontakt Kommunikatör 018-477 04 48

Relaterat innehåll