Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Allergiforskare utsedd till ny hedersdoktor

Gunnar O Johansson, professor emeritus i klinisk immunologi, särskilt allergologi, vid Karolinska Institutet, har utsetts till ny hedersdoktor vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet. Han var en av de forskare som för femtio år sedan identifierade en ny klass av immunoglobuliner, IgE, en upptäckt som fått banbrytande betydelse för miljontals patienter över hela världen, såväl diagnostiskt som behandlingsmässigt.

Gunnar Johansson identifierade 1967, tillsammans med Hans Bennich, en ny klass av immunoglobuliner, IgE, och visade att dessa är associerade med allergiska reaktioner. Upptäckten skedde vid Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset.

De båda forskarna samarbetade vidare med Leif Wide för att bestämma IgE-nivån i blodprover. Tillsammans kontaktade de Pharmacia i Uppsala och ett samarbete inleddes. Idag är Uppsala och Thermofisher Scientific’s (Phadia’s) verksamhet världsledande inom in vitro allergidiagnostik. Upptäckten av IgE från forskargruppen har således lett till framväxten av ett globalt företag med verksamhet inom bioteknik, diagnostik, proteinforskning, behandling och instrumentering.

Dagligen används globalt IgE-diagnostik inom allergologin inom alla ålderskategorier och denna rutinmetod grundar sig på upptäckten av IgE 1967. Upptäckten/isoleringen av IgE har lagt grunden för klinisk och laboratoriemässig forskning, diagnostik och behandling inom allergiområdet. Upptäckten har även varit av stor betydelse för forskning, diagnostik och farmakobehandling vid olika parasitsjukdomar.

Gunnar Johanssons upptäckt har betytt mycket för såväl forskningen vid den farmaceutiska fakulteten, liksom för utvecklingen av Uppsalaregionen till ett centrum för bioteknologisk forskning och utveckling.

Promotionen äger rum i Uppsala domkyrka den 27 januari 2017.

Kontaktperson:
Mats Larhed, professor vid institutionen för läkemedelskemi, tel: 018-471 4667, e-post: mats.larhed@pet.medchem.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum