Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Blodfettsmedicin kan döda cancerceller

Ämnet simvastatin dödar cancerceller och kan minska risken för blodpropp hos cancerpatienter. Experimentiella studier visar också att låga doser simvastatin kan minska risken för att drabbas av till exempel prostatacancer och för att den ska sprida sig i kroppen. Apotekaren Mikael Åberg lägger fram sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 november.

Det har visat sig att ämnet simvastatin, som finns i läkemedel mot höga halter av blodfetter, ger lägre risk att drabbas av vissa former av cancer. Hittills har orsaken bakom den positiva behandlingen varit okänd. Men Uppsalaforskaren Mikael Åberg har i delar av sitt doktorandarbete kommit gåtans lösning på spåren.

Apotekaren och forskaren Mikael Åberg har i experimentella studier visat att ämnet simvastatin dödar bröst- och prostatacancerceller, samtidigt som det minskar möjligheten att bilda blodproppar. Det beror huvudsakligen på två saker. För det första hindrar ämnet cancercellerna att bilda proteinet BCL-2 som cellerna behöver för att klara sig från programmerad celldöd. För det andra hindrar det cellerna att bilda proteinet TF (tissue factor) som gör att blodet levrar sig i blodkärlen och därmed orsakar blodproppar. TF spelar också roll för hur cancerceller sprider sig i kroppen.

- Mitt viktigaste fynd är att simvastatin verkligen dödar cancerceller, även om det krävs en hög dos som skulle kunna ge kraftiga biverkningar om behandlingen pågår för lång tid. Biverkningarna är till exempel nedbrytning av muskler med livshotande njurproblem som följd, säger Mikael Åberg.

Inuti blodkärlen finns vanligtvis inget TF, det vill säga det protein som gör att blodet levrar sig. Men på cancercellerna sitter det TF och proteinet finns också på så kallade mikropartiklar som cancercellerna släpper ut i blodet. Mikael Åberg har visat att en hög dos simvastatin minskar TF på mikropartiklarnas yta medan en låg dos minskar cellens produktion av mikropartiklar. Den låga dosen dödar dock inte cellerna.

- En låg dos, som motsvarar så mycket medicin som patienter normalt får, påverkar cellens produktion av prostasomer som den mikropartikel vi studerat kallas. Behandlingen kan minska risken att få prostatacancer, att den sprider sig och risken för att få en blodpropp till följd av cancern - och detta utan ökad risk för biverkningar, säger Mikael Åberg.

I dag är biverkningarna av höga doser för svåra för att läkemedlet ska kunna användas för att bota cancer, annat än möjligen i mycket allvarliga fall och under kortare tid. Men framtidens läkemedelsutveckling kan kanske göra medicinen mer effektiv.

- Det är en lockande tanke att kunna målstyra till exempel simvastatin i höga koncentrationer till själva tumören. Då skulle sedan medicinen spädas ut till ofarliga koncentrationer i blodomloppet. Det skulle kunna döda tumören utan att öka risken för allvarliga biverkningar, säger Mikael Åberg.

Mer information om disputation och avhandlingens innehåll finns på universitetets webbplats.

För mer information, kontakta Mikael Åberg på 0708-45 28 44, mikael.aberg@medsci.uu.se eller handledaren professor Agneta Siegbahn på 018-611 42 51.

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum