Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bråck på stora kroppspulsådern vanligt i Norsjö

Världens hittills högsta förekomst av bråck på stora kroppspulsådern i Norsjö, Västerbotten. Det visar kärlkirurgen Anders Wanhainens avhandling där hela befolkningen undersöktes. Anders Wanhainen Abdominal Aortic Aneurysm ISBN: 91-554-6008-9 Abstract En screeningstudie (massundersökning av hela befolkningen) genomfördes i Norsjö kommun, i Västerbottens inland, avseende förekomsten av bråck på stora kroppspulsådern i buken, sk bukaortaaneurysm, som misstänktes vara ett allvarligt hälsoproblem i området. Vid undersökningen erbjöds alla män och kvinnor mellan 65-75 år en ultraljudsundersökning. Av 555 inbjudna deltog 506 personer (91%). I samband med undersökningen togs blodprover och deltagarna fyllde i en hälsoenkät och en enkät om livskvalitet. Världens hittills högsta förekomst av sjukdomen upptäcktes. 17% av männen och 3,5% av kvinnorna var drabbade, vilket är 2-3 gånger vanligare än i tidigare undersökta befolkningar. Utvärderingen av enkäten visade ett samband mellan aneurysm och rökning samt åderförkalkning. Däremot fanns inget samband med traditionella riskfaktorer för åderförkalkning såsom diabetes och högt blodtryck. Genetiska faktorer och inflammation tycks dock ha betydelse vid utvecklingen av sjukdomen. Med hjälp av en datormodell studerade Anders Wanhainen vidare effekten av att införa allmän screening för bukaortaaneurysm i Sverige. Han visar att screening av 65-åriga män halverar dödligheten i sjukdomen. Den beräknade kostnaden bedömdes som rimlig, 75 000 kr per vunnet levnadsår, men visar också att det kan ha stor betydelse om man tar hänsyn till och justerar för en eventuell negativ effekt på livskvaliteten eller inte när man beräknar kostnadseffektiviteten. Livskvaliteten påverkades visserligen inte negativt av diagnosen hos flertalet individer, men en liten grupp med låg livskvalitet före screeningen hade lägre mental hälsa ett år efter undersökningen. För mer information: Anders Wanhainen, tel. 018-611 0000 (vx), eller via e-post: andan@algonet.se Anneli Waara

Ämnen


Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Pressinformatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Åsa Malmberg

Presskontakt Presskommunikatör 0729-999544

Petra Lindberg

Presskontakt Kommunikatör UU Campus Gotland Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande 018-471 82 49

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum