Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dina tänder kan förvarna om hjärtattack

Hälften av befolkningen i västvärlden dör i hjärtkärlsjukdom. Orsaken till en stor andel av fallen saknar förklaring. Anders Holmlund vid Uppsala universitet har undersökt om dåliga tänder och inflammation i munhålan kan vara avgörande.

Merparten av den hjärtkärlsjukdom som förekommer kan förklaras med kända riskfaktorer som rökning, högt blodtryck, arv, kön, diabetes, kolesterol, fetma och ålder. Men mellan 10-25 % av förekomsten saknar förklaring. En hypotes som diskuteras av forskare på området är att de oförklarade fallen kan hänga ihop med en låggradig kronisk inflammation. Hypotesen har lett till ett ökat intresse för att studera om försämrad munhälsa kan vara en källa till denna låggradiga systemiska inflammation.

Anders Holmsunds avhandling bygger på ett antal studier. Han har undersökt förekomsten av oral inflammation genom att mäta hur benupplösningsaktiviteten och nivåerna av inflammationsmarkören interleukin-1 (IL-1) varierar i vätska från friska och sjuka tandköttsfickor. Han har i samband med detta studerat hur de påverkas av behandling. Anders Holmlund och hans kollegor fann att nivåerna av IL-1 och benupplösningsaktiviteten ökade i vätska från sjuka fickor jämfört med friska tandköttsfickor. De såg också att behandling minskade nivåerna i de sjuka fickorna.

I ytterligare studier har han undersökt hur markörer för munhälsa som antal tänder, benförlust, blödning i tandköttet vid sondering och antal fördjupade fickor hänger ihop med förekomsten av hjärtkärlsjukdom. Det visade sig att munhälsan och hjärtkärlsjukdom hänger ihop. Men det var endast antalet tänder som genomgående var relaterat till hjärtkärlsjukdom. Antalet tänder kan dock vara en indikator på den sammanlagda inflammation i munhålan som vi utsatts för, vilken i sin tur kan ha påverkat utvecklingen av åderförkalkning. Karies är den vanligaste orsaken till tandförlust före medelåldern, men därefter blir tandlossning den vanligaste orsaken.

I en ytterligare studie har Anders Holmlund och hans forskargrupp också visat ett samband mellan hjärtinfarkt och nivån av antikroppar mot en bakterie som anses orsaka tandlossning. Denna bakterie kan eventuellt vara en biologisk länk mellan munhälsa och hjärtkärlsjukdom.

Studierna Anders Holmlund och hans kollegor har genomfört är delvis unika. Även om ingen av Anders Holmlunds studier ger något slutgiltigt bevis för att det finns ett orsakssamband mellan munhälsa och hjärtkärlsjukdom så stärker resultaten bevisen för att munhälsan kan påverka risken för att en person kan drabbas av hjärtkärlsjukdom. Till exempel visar forskargruppen i en studie där 7,674 individer följdes under 12 år att en individ med färre än tio tänder löper sju gånger högre risk att dö i hjärtinfarkt än en individ med mer än 25 tänder även efter att andra faktorer som ålder, kön och rökning räknats in. Resultaten tyder alltså på att antalet tänder förutspår död i hjärtkärlsjukdom och framförallt död i hjärtinfarkt.

Läs avhandlingen på universitetets webbplats

För mer information, kontakta Anders Holmlund, tel: 026 - 155645

e-post: anders.holmlund@lg.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum