Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Donation möjliggör klinisk test av ny cancerbehandling

Uppsala universitet har fått en donation på 14 miljoner kronor av entreprenören Vince Hamilton till forskningen om en ny virusbehandling mot neuroendokrina tumörer. Därmed påbörjas planeringen av världens första studie på människor med ett genetiskt modifierat virus som specifikt angriper neuroendokrina tumörer.

Vince Hamilton är styrelseordförande i företaget Tethys Oil, ett svenskt energibolag som har olje- och naturgastillgångar i Oman på den Arabiska halvön och i Europa. Bakgrunden till donationen är att han själv lider av neuroendokrin cancer och vill stötta forskningen om nya behandlingsmetoder.

-   Det är osäkert om jag själv kommer att ha nytta av studierna, men jag vill gärna hjälpa andra som sitter i samma båt. Men läkemedelsutveckling är som att borra efter olja, det kostar mycket och man vet inte alltid resultatet i förväg, säger Vince Hamilton, som planerar att starta en stiftelse för stöd till forskning kring neuroendokrin cancer.

Professor Essands forskargrupp, vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, har under sex års tid utvecklat en ny experimentell virusbehandling med ett onkolytiskt virus, även kallat ”cancerätande” virus. Resultaten var lovande, men kliniska studier med nya läkemedel är dyra och därför svåra att få forskningsanslag till från de stora nationella forskningsfinansiärerna. Men nu kan det alltså testas kliniskt under ledning av Kjell Öberg, professor i onkologisk endokrinologi.

-   Det är fantastiskt att så många velat bidra till fonden och jag vill förstås speciellt tacka Vince Hamilton för hans generösa donation. Den gör det möjligt att ta steget från preklinisk till klinisk forskning helt i akademisk regi, säger Magnus Essand, professor i genterapi, som var med och bildade fonden för mindre än ett år sedan då hans forskning uppmärksammades i den brittiska tidningen The Telegraph (se fakta).

-   Vi är mycket tacksamma för denna generösa och betydelsefulla gåva. En donation kan som i detta fall vara helt avgörande för att driva viktig forskning vidare, säger rektor Eva Åkesson.

Det kommer att ta cirka 30 månader att genomföra den kliniska fas I-studien, som hoppas kunna komma igång i slutet av 2014, efter att en klinisk viruspreparation producerats och testats och alla tillstånd från myndigheter och etiska kommittéer är klara. Om resultaten är lovande följer fas II- och fas III-studier. En färdig läkemedelsprodukt ligger alltså flera år framåt i tiden.

-   Inledningen till detta var ovanlig, minst sagt, med en tidningsartikel som startade många människor engagemang. Det är nu vårt ansvar att föra forskningen framåt på bästa tänkbara sätt, säger Magnus Essand.

-   Skulle de kliniska studierna inte ge väntat resultat kommer de ändå att ge mycket viktig information för den fortsatta utvecklingen av behandlingar av neuroendokrina tumörer baserade på virusbaserad terapi och immunterapi.

Crowdfunding är ett sätt att finansiera forskning som växt fram på senare år, inte minst i USA. Den som bidrar väljer själv direkt det forskningsprojekt som önskas stödjas. Det ses av vissa som en slags demokratisering av forskningsstöden, samtidigt som det finns farhågor med att kampanjerna inte genomgår kritisk granskning på samma sätt som är fallet för de medel som delas ut från forskningsråden och privata fonder.

-   Jag ser det som ett komplement. Vårt virusprojekt har stöd i den prekliniska fasen från många håll inklusive Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden och Gunnar Nilssons cancerstiftelse. Men ingen av dessa fonder kan bidra med så stora anslag att det skulle kunna täcka en klinisk prövning av ett nytt avancerat läkemedel. I detta fall rör det sig om nya pengar som annars inte skulle kommit svensk forskning till gagn, säger Magnus Essand.

FAKTA Onkolytiska virusfonden
Totalt har cirka 2 000 personer över hela världen varit med och bidragit till onkolytiska virusfonden. Den bildades vid Uppsala universitet i september 2012 efter att den brittiske författaren och journalisten Alexander Masters, som har en nära vän med cancer, uppmärksammat den lovande forskningen och avsaknaden av resurser för klinisk prövning i en artikel i brittiska The Telegraph. Den fick stor uppmärksamhet, bland annat i inflytelserika Financial Times. Masters initierade en crowdfunding-kampanj från Storbritannien tillsammans med vännerna Dominic Nutt och Liz Scarff - och många ville vara med och bidra. Vince Hamiltons donation utgör 90 procent av det samlade kapitalet i fonden. Det finns en möjlighet inskriven i stadgarna att den som donerar 1 miljon Brittiska pund (ca 10 miljoner kr) ska få möjlighet att namnge viruset. Den möjligheten ges nu till Vince Hamilton.

Länkar till tidigare artiklar om Alexanders Masters engagemang för forskningen:

The Telegraph, 31 Aug 2012

The Guardian, 4 Jan 2013

The Telegraph, 15 Juni 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Professor Magnus Essand
Mobil:    070-344 9579
Arbete:    018-611 0223
E-post:   magnus.essand@igp.uu.se

Fundraiser Thomas Fredengren
Mobil:    070-425 0146
Arbete:    018-471 1885
E-post:   thomas.fredengren@uadm.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum