Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Engagerade patienter känner större kontroll över sin diabetes

Patienter med diabetes typ 2 känner att de har större kontroll över sin sjukdom om behandlingen är en dialog mellan vårdgivare och patient än om de bara blir tillsagda hur de ska göra. Men blodsockerkontrollen blir inte bättre. Det behövs en diskussion om hur patientutbildning ska bedrivas i primärvården, menar legitimerade dietisten Eva Thors Adolfsson i sin avhandling som hon presenterar vid Uppsala universitet 26 september.

Eva Thors Adolfsson har undersökt vad det innebär för patienter med typ 2 diabetes när läkare och sjuksköterskor systematiskt stödjer patienterna att bli mer delaktiga i behandlingen av sin sjukdom. Förhållningssättet går under begreppet empowerment, som innebär att patienten tar ansvar och kontroll att aktivt sköta sin sjukdom i stället för att låta läkaren eller sjuksköterskan ha kontrollen.

- Utvärdering av patienternas erfarenheter ett år efter att de deltagit i ett empowermentprogram visade att programmet bidrog till att patienterna kände sig delaktiga i sin sjukdom, började förstå vad sjukdomen handlade om och att de upplevde att de själva kunde kontrollera sin sjukdom, säger Eva Thors Adolfsson.

I den sedvanliga vården upplevde patienterna att det var vårdpersonalen som hade kontrollen på deras sjukdom.

- Patienterna upplevde att vårdpersonalen gav råd och rekommendationer och att de mest blev tillsagda att följa de råd de fått. I båda fallen lär sig patienterna att sköta sin sjukdom, men i den sedvanliga vården sker det genom att patienten accepterar vad vårdgivaren säger, medan empowerment gör patienten delaktig i lärandeprocessen.

Hon kunde emellertid också konstatera att empowerment har begränsningar.

- Empowerment bidrog i min undersökning till att patienternas tillit till sina diabeteskunskaper ökade, men det påverkade inte deras blodsockerkontroll.

- Är det möjligt att avsätta resurser för att bemöta patienten på ett sätt som gör dem mer delaktiga och känner mer kontroll om det faktiskt inte ger mätbara effekter? Hur värderar vi patientens känsla av egenkontroll mot konkreta mätresultat när vi prioriterar resurser?

Vid en nationell kartläggning av hur patientutbildning bedrivs inom primärvården i Sverige fann Eva Thors Adolfsson att endast en minoritet av vårdgivarna involverade patienten i att sätta mål för blodsocker, blodtryck, blodfetter och livsstil. Det var också få som individualiserade rådgivningen utifrån patientens behov.

Eva Thors Adolfsson menar att hennes resultat pekar på att det behövs en diskussion i primärvården om hur patientutbildning för personer med diabetes typ 2 ska bedrivas.

Omkring 300 000 personer har diabetes typ 2 och behandlas i primärvården.

Eva Thors Adolfsson har jobbat som dietist i vården sedan början av 1980-talet och till största delen med diabetespatienter. Eva Thors Adolfsson bor i Västerås och är verksam inom Landstinget Västmanland.

Mer om avhandlingen på Uppsala universitets webbplats.

För mer information, kontakta Eva Thors Adolfsson på 076-117 17 07 eller eva.thors-adolfsson@ltv.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Märta Gross Hulth

Presskontakt presskommunikatör +46-734697946

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum