Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Europaperspektiv 2020 om EU och teknologiskiftet

Vid årets Europaperspektivseminarium ger 10 ledande svenska forskare sin syn på hur EU påverkar, och påverkas av det pågående globala teknologiskiftet med tekniska innovationer, digitalisering och artificiell intelligens, AI. Det är den tjugotredje årgången av den tvärvetenskapliga årsboken Europaperspektiv.

Boken presenteras av författarna vid ett publikt seminarium på Norra Latins konferenscenter i Stockholm. Som gästtalare medverkar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

I årsboken Europaperspektiv 2020 analyserar ledande svenska forskare hur EU påverkar, och påverkas av det pågående globala teknologiskiftet. Det finns stora förhoppningar om att tekniska innovationer, digitalisering och artificiell intelligens, AI, ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda slag. Men teknologiskiftet skapar också betydande gränsöverskridande utmaningar för EU och medlemsländerna. Frågan är vad EU kan och bör göra för att kunna skörda frukterna av teknologiskiftet och säkra sin globala konkurrenskraft.

Tre av dagens ämnen är:

  • Europa under press från det teknologiska megaskiftet
  • Hur påverkas jobben och energiförsörjningen av teknologiskiftet?
  • Teknologiskiftets effekter på EU:s konkurrensförmåga: plattformsekonomin och skattepolitiken

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga frågeställningar: Vilka möjligheter har EU att ta sig an klimatutmaningen genom att stimulera teknikskiften inom energisektorn? Vad innebär det för konkurrensen på EU:s inre marknad att plattformsföretag som Amazon, Apple och Google har en allt starkare ställning i den digitala ekonomin? Vilka demokratiska för- och nackdelar finns det med internetbaserade deltagandeprocesser, som det europeiska medborgarinitiativet? Hur kan EU och medlemsländerna avvärja det hot som cyberkrigföringen utgör? Vilka etiska krav kan ställas på företagens användning av AI? Vad blir effekterna av teknologiskiftet på den europeiska arbetsmarknaden?

Som gästtalare medverkar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med Samuel Engblom, samhällspolitisk chef vid TCO, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd Liberalerna och ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering, Jessika Roswall, riksdagsledamot och Moderaternas europapolitiska talesperson och Jon Simonsson, ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik). Moderator: Cecilia Garme

Seminariet är öppet för alla att anmäla sig till och varje deltagare får ett exemplar av boken.
Sista dag för anmälan: 3 februari

Tid: 5 februari 2020, kl 13–17.
Plats: Norra Latins konferenscenter, Drottninggatan 71B, Stockholm
Anmälan: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15452

För övriga frågor: snes@statsvet.uu.se


Om Europaperspektiv

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

https://www.europaperspektiv.se/

https://www.statsvet.uu.se/nyheter/news-detail/?tarContentId=842308

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum