Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskare granskar kontrakt inom privat äldreomsorg

Idag sköts en del av den svenska äldreomsorgen av kommersiella vårdbolag. Men det är fortfarande kommunerna som har ansvaret för kvalitén på omsorgen. Vilka möjligheter har kommunerna att garantera ett bra liv för de äldre genom de kontrakt man skriver med vårdbolagen? Det undersöks i ett nystartat forskningsprojekt vid Uppsala universitet. Allt fler kommuner upphandlar äldreomsorg från privata bolag. År 2003 stod privata entreprenörer för nära 10 procent av kommunernas totala kostnader för vård och omsorg av äldre. Andelen väntas öka och den snabbast växande gruppen av privata vårdgivare är stora kommersiella vårdbolag. Med fler privata vårdgivare minskar kommunens möjlighet att direkt styra och kontrollera äldreomsorgen. Styrningen sker istället genom de kontrakt som kommunen skriver med de privata vårdgivarna. Hur ser dessa kontrakt ut? Vilka möjligheter har ansvariga politiker och tjänstemän att ställa krav på vad omsorgen ska innehålla och hur utvärderas verksamheten när kontraktstiden är slut? Det ska undersökas av forskarna Ulrika Winblad Spångberg och Paula Blomqvist i ett forskningsprojekt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Forskarna har fått 2,4 miljoner av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för att under tre år granska flera svenska kommuner. Forskarna är inte enbart intresserade av svenska förhållanden utan kommer även att jämföra med hur äldreomsorg upphandlas i England och Nederländerna som har en lång tradition av privata vårdgivare i äldreomsorgen. - Vi utgår inte från att privat äldreomsorg är sämre än den kommunala. Vad vi vill undersöka är hur kvalitén på omsorgen bevakas när den läggs ut på entreprenad, och vad som händer om en privat vårdgivare missköter sig och inte uppfyller det man lovat i sitt kontrakt, säger Ulrika Winblad Spångberg. För mer information, kontakta: Paula Blomqvist, tel: 018-471 63 22, e-post: Paula.Blomqvist@niwl.se eller Ulrika Winblad Spångberg tel: 018-611 35 88, e-post: Ulrika.Winblad@pubcare.uu.se Annica Hulth

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum