Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Genetiska faktorer viktiga för gravida diabetiker

Gravida kvinnor med diabetes utgör en särskild utmaning för sjukvården. Förekomsten av missbildade barn är flera gånger högre hos gravida med diabetes än icke diabetiska mödrar. I studier på djur har läkaren Andreas Ejdesjö sett att inte bara svårighetsgraden hos moderns diabetessjukdom utan även genetiska faktorer hos både mor och barn påverkar risken för medfödda missbildningar.

Trots optimerad behandling av diabetessjukdomen före och under graviditeten så är förekomsten av missbildade barn 2-5 gånger högre hos gravida med diabetes än icke diabetiska mödrar. Dessutom medför mammans diabetessjukdom att barnet löper ökad risk för fosterdöd, förhöjd fostervikt, lungsjukdom och gulsot.

Orsaken till den ökade missbildningsfrekvensen hos barnen till diabetiska mödrar är inte helt känd. Ökade mängder av socker tas upp av embryot, som inte kan hantera dessa höga nivåer på ett optimalt sätt. Detta leder till en ansamling av skadliga nedbrytningsprodukter samt en ökad oxidativ stress i de känsliga embryonala cellerna.

Andreas Ejdesjö har i sin avhandling undersökt betydelsen av mammans ämnesomsättning respektive embryots genetiska egenskaper vid uppkomsten av diabetesorsakade missbildningar.

Experimentella försök på råttor visade att inte bara svårighetsgraden hos moderns diabetessjukdom utan även genetiska faktorer hos både mor och barn påverkar risken för medfödda missbildningar vid diabetesgraviditet. Förutom det höga blodsockret spelar flera faktorer i moderns ämnesomsättning in, bland annat blodfetter och aminosyror. Inte bara specifika gener har en roll utan det är även av betydelse om dessa gener ärvs från modern eller fadern.

Effekten av experimentell diabetes undersöktes även i embryon. I de embryonala vävnader som skadas och leder till missbildningar vid diabetesgraviditet fanns påverkan på genuttrycket för flera gener, viktiga vid embryonal organutveckling samt skydd mot oxidativ stress.

Betydelsen av sockermodifierade äggviteämnen och fetter, så kallade AGE (Advanced Glycation End products) som ökar vid diabetes, undersöktes hos möss med utslagen receptor (RAGE receptorn) för AGE. Försöken visade att diabetesorsakade missbildningar radikalt kunde motverkas genom att RAGE var avstängd. Slutsatsen var att den skyddande effekten av utslagen RAGE-receptor medieras via minskad oxidativ stress.

Dessa fynd kan öppna nya vägar att utveckla läkemedel som kan förebygga missbildningar vid diabetesgraviditet, till exempel genom att motverka oxidativ stress eller hämma receptorn RAGE.

För mer information, kontakta Andreas Ejdesjö, tel: 018-471 4378, 0707-92 02 00, e-post: Andreas.Ejdesjo@mcb.uu.se

Läs mer om avhandlingen och ladda ner den.

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum