Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Genetiska riskfaktorer för livmoderhalscancer

Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart virus och den viktigaste orsaken till utvecklandet av livmoderhalscancer, men det finns också ärftliga inslag. Malin Engelmark presenterar i sin avhandling ny kunskap om de genetiska faktorerna bakom sjukdomen Hon disputerar vid Uppsala universitet den 19 maj. Om man har en mamma eller syster med diagnosen livmoderhalscancer så är risken dubbelt så stor att man själv får sjukdomen. - Identifiering av de genetiska riskfaktorerna, som troligtvis är förknippade med HPV-infektion, kan öka vår förståelse kring cancerns uppkomst. På sikt kan bättre kännedom om ärftligheten effektivisera de gynekologiska cellprovstagningarna och bidra till utvecklandet av HPV-vacciner, säger Malin Engelmark. Hon har studerat de ärftliga faktorerna i ett unikt svenskt material. Alla systrar i Sverige som fått diagnosen livmoderhalscancer har erbjudits att delta i studien. Ett blodprovsmaterial motsvarande 641 stycken affekterade syskonpar (ASP), där båda diagnostiserats med sjukdomen, har samlats in. - Det tillhör de största ASP-material som finns för någon sjukdom i världen och är det enda som existerar för livmoderhalscancer, säger Malin Engelmark. Syftet med avhandlingen var att identifiera och studera de genetiska riskfaktorerna. Bland annat så analyserades syskonparens DNA. Malin Engelmark presenterar resultat som för första gången pekar på att tre kromosomala regioner, 9q32, 12q24 och 16q24, innehåller gener som påverkar utvecklandet av livmoderhalscancer. Dessa tre regioner har tidigare sammankopplats med andra cancertyper och immunologiska sjukdomar. Den region som uppvisade starkast samband med sjukdomen, 9q32, analyserades mer ingående. För andra cancertyper, som till exempel bröstcancer, har man hittat genetiska riskfaktorer hos patienter med ung ålder vid diagnos. I analyserna delades därför syskonparen in i två grupper med avseende på ålder vid diagnos, och riskfaktorn visade sig finnas i den äldre gruppen. Resultaten indikerar att variation i en 9q32-gen är ärftlig riskfaktor hos syskonpar med ålder över 30,5 år vid cancerdiagnos. - Vår teori är att varianter av denna gen försämrar immunförsvarets förmåga att känna igen och läka ut HPV-infektioner och därmed ökar risken att utveckla livmoderhalscancer, säger Malin Engelmark. Globalt sett är livmoderhalscancer den andra vanligaste cancerformen hos kvinnor. Över 400 000 nya fall registreras varje år. Sjukdomen är vanligast i utvecklingsländerna. I de industrialiserade länderna har den gynekologiska cellprovstagningen kraftigt minskat antalet fall. Trots denna hälsokontroll rapporteras cirka 450 nya fall av elakartad livmoderhalscancer varje år i Sverige. För mer information, kontakta Malin Engelmark, tel: 070-3165783, e-post: Malin.Engelmark@genpat.uu.se Bild på Malin Engelmark bifogas. Foto: Mikael Bramfors. Annica Hulth

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Petra Lindberg

Presskontakt Kommunikatör UU Campus Gotland Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande 018-471 82 49

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum