Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Historisk-filosofiska fakulteten utser hedersdoktorer

Robert Darnton, professor emeritus och tidigare universitetsbibliotekarie vid Harvard, samt Hiroshi Maruyama, professor emeritus i sociologi vid Muroran Institute of Technology, Japan, har utnämnts till hedersdoktorer vid historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet.

Professor Robert Darnton är en inflytelserik historiker vid Harvard University som genom sin tvärvetenskapliga förmåga att tydliggöra människans tankevärld i all dess mångsidighet förnyat sättet att se på historiska epoker. Särskilt gäller detta det franska 1700-talet. Genom att studera hur äldre tiders tänkande gestaltas i sagor, bästsäljare och förbjudna böcker har han breddat historieforskningen genom antropologiska och kulturhistoriska vinklingar. Darnton var tills i somras chef för Harvard Library, världens främsta universitetsbibliotek. Han är bokhistoriker, verkar brett för tillgängliggörande av kunskap och är en av grundarna till Digital Public Library of America.

Hiroshi Maruyama är professor emeritus i sociologi vid Muroran Institute of Technology i Hokkaido, Japan, och en internationellt framstående expert på frågor som rör urfolk, mänskliga rättigheter och miljö. Han har speciellt engagerat sig i urfolks och minoriteters kamp för social rättvisa när det gäller miljöfrågor, samt deras strävanden att bevara och revitalisera sina kulturer. Maruyama är internationellt känd för sin forskning om den japanska statens politik gentemot ainufolket och för den jämförande forskning om ainu och samer som hans bedrivit både i Japan och i Norden. Bland annat har han bedrivit forskning om samernas urfolksrättigheter och de gruvrelaterade konflikter som pågår i det traditionella samiska området i norra Sverige.

Promotionen äger rum i januari 2016.

För frågor, kontakta promotionsvärdarna Lars Burman (ang Darnton), tel: 070-425 03 69, lars.burman@ub.uu.se och Satu Gröndahl (ang Maruyama), tel: 070-167 93 04, satu.grondahl@valentin.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477, och rankat som ett av världens främsta universitet. Vi är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning och tydliga mål: att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Hela universitetet ska stödja hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. Vår viktigaste tillgång är alla de individer - mer än 54 000 studenter och 7 500 anställda - som med sin nyfikenhet och sitt engagemang utvecklar oss. www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum