Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

IT-auktoritet: IT-teknik en väg för att lösa samhällets kriser

Pascal van Hentenryck, känd IT-forskare, menar att IT-teknologin revolutionerat våra möjligheter att hantera olika samhällskriser och fatta bättre beslut. Den 18 september är han i Sverige och håller då en öppen föreläsning i universitetsaulan där han ger intressanta exempel från verkligheten.

Vi lever i ett samhälle där IT revolutionerat vårt sätt att kommunicera, arbeta, lära oss och få underhållning. Samtidigt finns det också stora och svåra utmaningar: klimatförändring och miljöförstöring, ekonomisk stagnation och urbanisering, antibiotikaresistens och andra hälsoproblem. Gemensamt för dessa är att de ställer krav på politisk handling och bra beslut.

Pascal Van Hentenryck är professor vid University of Melbourne, Australien, och internationellt ledande IT-forskare. Han leder också en tvärvetenskaplig forskargrupp på NICTA (http://www.nicta.com.au/people/pvanhentenryck) inom området beslutsteori, logistik, energisystem och krishantering.

Han menar att den enorma utvecklingen inom IT-tekniken har radikalt förändrat möjligheterna för samhället att fatta beslut baserade på mängder av snabbt tillgängliga och tillförlitliga data inom områden som t ex hälsa, ekonomi och beteende.

Den 18 september håller han en öppen föreläsning om detta spännande område, som en publik del av en vetenskaplig konferens som äger rum vid Uppsala universitet under veckan. Han illustrerar med exempel från katastrofhantering, energi-, hälso- och transportområdet. Bland annat har han varit involverad i hantering av effekterna efter orkaner i amerikanska kustområden.

Van Hentenryck är också författare till flera böcker och har vunnit en rad priser inom forskning och pedagogik.

Tid och plats: Universitetsaulan, 18 september, kl. 18.00 - 19.15

Allmänhet och media hälsas välkomna!

För mer information, kontakta: Pierre Flener, professor i datalogi, tel: 018-471 10 28, eller pierre.flener@it.uu.se


Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum