Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lika kvinnor väljer olika sätt att föda

Vissa kvinnor vill föda sitt barn hemma, andra vill helst föda med planerat kejsarsnitt. Kulturantropologen Birgitta Hellmark Lindgren visar i sin avhandling att likheterna mellan dessa kvinnor är större än man kanske tror - allmänmänskliga behov av att känna trygghet är utgångspunkten för deras val. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 5 maj. Birgitta Hellmark Lindgren Pregnoscape ISBN: 91-506-1863-6 Abstract Graviditet och födande handlar inte bara fysiologiska processer utan har också sociala och kulturella aspekter. I sin avhandling beskriver Birgitta Hellmark Lindgren den gravida kroppen som en arena där motstridiga perspektiv på medicinsk teknik, kvinnlighet och risker möts. Genom fältarbete på barnmorskemottagning och intervjuer med gravida kvinnor har hon undersökt olika sätt att se på och förhålla sig till graviditet och födande. Diskussionsgrupper på Internet och debatter i massmedia har också utgjort värdefulla källor till information. Hur resonerar och agerar kvinnor som följer mödravårdens snitslade bana? Hur resonerar de som går sina egna vägar genom att exempelvis begära planerat kejsarsnitt eller organisera en hemförlossning? Birgitta Hellmark Lindgren kommer fram till att olikheterna inte är så stora som hon förväntat sig. Hennes forskning tyder istället på att det på ett allmänmänskligt och existentiellt plan finns viktiga likheter mellan kvinnors strategier, även när de uppenbarligen väljer diametralt motsatta sätt att föda på. - Det handlar om ett behov av att ha kontroll över situationen, känna trygghet och tillit och få göra på sitt eget sätt. Hon visar att riskerna står i fokus i kvinnornas resonemang och argumenten för eller emot olika sätt att föda, liksom för eller emot ultraljud och andra medicinska tekniker, kretsar oftast kring uppfattningen om risker. Men risker är inte bara en fråga om objektivitet och mätbarhet, det är också en fråga om personliga och kulturella värderingar, menar Birgitta Hellmark Lindgren. - Vissa framhåller riskerna med vaginal förlossning, och för dem innebär teknik en trygghet. Andra betonar riskerna med sjukhusförlossningar och uppfattar exempelvis planerat kejsarsnitt som motsatsen till trygghet. Birgitta Hellmark Lindgren menar att det är viktigt att tänka bortom den ideologiska debatten om medikaliserat födande i motsats till "naturligt". Hon fann det omöjligt att dela in kvinnorna enligt en sådan dikotomi. Även hemmafödseln är medikaliserad i den meningen att dessa kvinnor är otroligt pålästa om de medicinska aspekterna av en förlossning. - Det är också så att tekniken är en integrerad del i vardagslivet idag, vi tänker "genom" tekniken. För mer information, kontakta Birgitta Hellmark Lindgren på 073-591 81 89 eller via e-post: Birgitta.H_Lindgren@antro.uu.se Anneli Waara

Ämnen


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum