Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljögift som cancerbehandling

De flesta förknippar bekämpningsmedel med allvarliga risker för människor och miljö, men ibland kan giftiga ämnen paradoxalt nog användas för att förbättra hälsan. Ekotoxikologen Vendela Asp visar i sin avhandling att en nedbrytningsprodukt av det välkända insektsgiftet DDT skulle kunna användas för att bekämpa cancer i binjurebarken.

Binjurebarken är den yttre delen av binjurarna, som sitter ovanpå njurarna. Här bildas livsnödvändiga hormoner som stresshormonet kortisol och det blodtrycksreglerande hormonet aldosteron. Cancer i binjurebarken är en ovanlig men mycket aggressiv sjukdom som drabbar cirka 16 personer varje år i Sverige. Tumörer som inte kan opereras bort behandlas med läkemedlet mitotan (o,p' DDD), men alla patienter svarar inte på behandlingen och många drabbas av svåra biverkningar. Därför behövs bättre läkemedel.

3-metylsulfonyl-DDE (3-MeSO2-DDE) är, liksom mitotan, en nedbrytningsprodukt av DDT, och båda ämnena minskar hormonutsöndringen och dödar cellerna i binjurebarken. Hos möss aktiveras 3-MeSO2-DDE specifikt i binjurebarken och fungerar som en målsökande robot, vilket gör den till en intressant läkemedelskandidat. Vendela Asp har därför jämfört effekterna av detta ämne och mitotan i odlade binjurebarksceller från både människa och mus.

Hon visar att 3-MeSO2-DDE fungerar toxiskt även för mänskliga odlade binjurebarksceller, och att det är något mer effektivt än mitotan. Det minskar hormonutsöndringen och dödar slutligen cellerna. Genom försök med liknande molekyler har hon visat att effekterna av 3-MeSO2-DDE är starkt beroende av den kemiska strukturen, men för att fungera bra som läkemedel skulle strukturen behöva optimeras så kroppen kan ta hand om ämnet snabbare.

Vendela Asp, som lägger fram sin avhandling 1 juni, har också visat att de två molekylvarianter som ingår i mitotan har något olika effekter på mänskliga odlade binjurebarksceller.

- Skillnaderna var små, men med tanke på att en tidigare studie på minigrisar har visat att olika individer bryter ner molekylvarianterna på olika sätt kan resultaten vara betydelsefulla, säger hon.

Vidare studier av hur den kemiska strukturen hos 3-MeSO2-DDE kan optimeras som läkemedelskandidat mot binjurebarkscancer utförs nu i samarbete med Uppsalaföretaget OncoTargeting AB.

Läs eller ladda ner avhandlingen.

För mer information, kontakta Vendela Asp, tel: 018-471 7699, 073-990 29 16 eller Vendela.Asp@ebc.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Märta Gross Hulth

Presskontakt presskommunikatör +46-734697946

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet

Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden

Besök våra andra nyhetsrum