Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny modell för journalisters yrkesetik

De pressetiska reglerna för journalister fungerar inte, anser journalisten och forskaren Susanne Wigorts Yngvesson vid Uppsala universitet. Hon presenterar i sin avhandling den 19 maj en ny modell i åtta punkter för journalistisk yrkesetik. Journalisterna skriver och rapporterar ofta tvärs emot sitt eget samvete, trots att de är yrkesmänniskor som drivs av starka ideal om sanning och rättvisa. Susanne Wigorts Yngvesson, som själv har en bakgrund som nyhetsreporter, har djupintervjuat tio journalister som jobbar med nyheter på olika dagstidningar. – De pressetiska regler som journalisterna jobbar efter i dag är en handlingsreglerad etik som i detalj visar hur en journalist ska handla. Det är ett felaktigt sätt att tänka. Det går inte att förutse alla situationer - de ser olika ut från gång till gång. Namnpublicering kan till exempel vara rätt ena gången och fel den andra, säger Susanne Wigorts Yngvesson. – Komplexa moraliska frågor avgörs inte bäst genom ett domstolsliknande saneringssystem som finns idag, utan genom en ständigt pågående diskussion om etiska avvägningar. Hon förespråkar istället ett moraliskt hållningssätt där begrepp som dygd och ansvar är centrala. Med de begreppen blir diskussionen mer angelägen än den som förs med den reglerade yrkesetiken som grund. Journalisters handlingar bör inte isoleras till enstaka händelser som ska bedömas för sig. Deras etik hör samman med den livsåskådning och den människosyn som de försvarar personligt och professionellt. Den utmanande frågan till varje journalist är inte vad hon bör göra, utan hur hon bör vara, anser Susanne Wigorts Yngvesson och presenterar åtta punkter för en hållbar yrkesetik för journalister: 1. Att ha en välgrundad livsåskådning. 2. Att arbeta för sanning, hänsyn och rättvisa. 3. Att låta yrkesmoralen harmoniera med den personliga moralen. 4. Att eftersträva goda egenskaper och goda handlingar. 5. Att respektera människors värde och integritet. 6. Att tjäna sina medmänniskor på ett godtagbart sätt. 7. Att erkänna brister och vara öppen för försoning. 8. Att eftersträva mångfald i tolkning och uttryckssätt. För mer information ring Susanne Wigorts Yngvesson 08-644 14 01 eller 070-5140178 eller e-post susanne.wigorts_yngvesson@teol.uu.se Anneli Waara

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Märta Gross Hulth

Presskontakt presskommunikatör +46-734697946

Relaterade event

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum