Gå direkt till innehåll
Klebsiella pneumoniae bakterier som växer i ett mikroflödeschip fotad i faskontrast. Bakterierna är 0.003mm långa och delar sig varje halvtimma.
Klebsiella pneumoniae bakterier som växer i ett mikroflödeschip fotad i faskontrast. Bakterierna är 0.003mm långa och delar sig varje halvtimma.

Pressmeddelande -

Ny supersnabb metod att bestämma antibiotikaresistens

Forskare från Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att mycket snabbt kunna bestämma huruvida en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller känsliga mot antibiotika. Fynden publiceras nu i tidskriften Proceedings of the National Academy of Science, USA (PNAS).

Antibiotikaresistens är ett växande medicinskt problem som hotar människors hälsa globalt. En viktig bidragande orsak till resistensutvecklingen är att man använder fel antibiotika vid behandling. Tillförlitliga metoder att snabbt och enkelt kunna identifiera bakteriens resistensmönster och sätta in rätt behandling från början, det vill säga redan vid läkarbesöket, är en lösning på problemet. Detta har hittills inte varit möjligt eftersom de existerande testen för antibiotikaresistens tar för lång tid. Nu har forskare vid Uppsala för första gången visat att det går att utveckla ett antibiotikaresistanstest som är så snabbt att man kan få med sig rätt antibiotika hem från vårdcentralen vid första besöket. Testet är i första hand tänkt för urinvägsinfektion, en åkomma som globalt drabbar cirka 100 miljoner kvinnor varje år och som står för 25 procent av antibiotikaanvändningen i Sverige.

- Vi har utvecklat en ny metod som möjliggör en bestämning av resistensmönster hos bakterier vid urinvägsinfektioner på 10 till 30 min. Som jämförelse kräver den resistensbestämning som gäller idag 1 till 2 dagar. Det snabba testet bygger på ett nytt mikroflödesplastchip där bakterierna fångas och växer samt metoder för att analysera bakterietillväxt på encellsnivå, säger doktorand Özden Baltekin som utfört huvuddelen av det experimentella arbetet.

Metoden är mycket känslig och bygger på tekniker som utvecklats för att studera beteendet hos enskilda bakterier med mycket hög känslighet. Genom att följa om cellerna växer i närvaro av antibiotika (det vill säga de är resistenta) eller inte (de är känsliga) kan man inom några minuter säga om de är resistenta eller känsliga.

- Det är superkul att grundforskningsmetoderna som vi utvecklat för helt andra frågeställningar kan komma till nytta för en så oerhört viktig medicinsk tillämpning, säger Johan Elf en av forskarna bakom studien.

Detektionsmetoden utvecklas nu till en användarvänlig produkt av ett företag i Uppsala, Astrego AB. Företaget räknar med att ha ett automatiserat test för urinvägsinfektioner redan om ett par år.

- Förhoppningen är att metoden i framtiden ska kunna användas på sjukhus och vårdcentraler för att snabbt ge korrekt behandling och dessutom minska den onödiga användningen av antibiotika, säger Dan Andersson, en av forskarna bakom studien. Dessutom tror vi att metoden också kan användas vid andra typer av infektioner, till exempel blodinfektioner där ett snabbt och korrekt val av antibiotika är livsavgörande för patienten.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och European Research Council, ERC. Den sker inom ramen för det nyligen startade nationella centret för forskning om antibiotikaresistens vid Uppsala Universitet, UAC (Uppsala Antibiotic Center).


För mer information, kontakta Johan Elf, tel. 018-471 4678, e-post: Johan.Elf@icm.uu.se eller Dan Andersson, tel: 018-471 4175, 070-167 90 77, e-post: Dan.Andersson@imbim.uu.se

Özden Baltekin, et al., Antibiotic susceptibility testing in less than 30 min using direct single-cell imaging, PNAS, doi: 10.1073/pnas.1708558114

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum