Skip to main content

Nytt blödarfebervirus kan spridas via fästingar på flyttfåglar

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 08:20 CEST

Törnsångare (Sylvia communis), fångad i slöjnät på Capri i Italien, får fästing borttagen av ornitologen Dario Piacentini. Foto: Tove Hoffman

I en ny studie, där tusentals fästingar har plockats från flyttfåglar fångade i medelhavsregionen, har forskare från Uppsala universitet identifierat arvsmassa från det tämligen nyupptäckta blödarsjukeviruset alkhurma i fästingarten Hyalomma rufipes. Resultaten pekar på att flyttfåglar kan ta med sig viruset till nya geografiska områden. Risken att viruset sprids till Sverige är dock mycket liten eftersom denna fästingart inte klarar övervintring norr om Centraleuropa.

Alkhurma-virus påträffades första gången i Saudiarabien i mitten av 1990-talet hos patienter med blödarfeber. Viruset orsakar ett tillstånd som liknar Ebola, men smittar sannolikt via närkontakt med smittade djur eller fästingbett och inte direkt mellan människor. Kunskapen om detta relativt nyupptäckta virus är fortfarande mycket begränsat, och det är oklart vilka djur som bär på viruset och vilka insekter och fästingarter som kan ha förmågan att sprida sjukdomen. Tidigare forskning har pekat på boskap och kameler som möjliga bärare av viruset samt att fästingar kan ha en roll i spridningen av sjukdomen mellan däggdjur, då även människor. Viruset är nära släkt med ett fästingburet virus (Kyasanur Forest Disease virus) som förekommer i Indien. Hittills har alkhurma-viruset endast påträffats på Arabiska halvön och i Egypten.

I ett multinationellt samarbete har en forskargrupp vid Uppsala universitet påvisat alkhurma-virusets arvsmassa i fästingar som samlats in från flyttfåglar på väg norrut från Afrika till Europa. Syftet med studien är ta reda på vilka fästingburna sjukdomar som eventuellt kan spridas till nya områden via flyttfåglar och man har samlat in tusentals fästingar från migrerande fåglar vid sju olika fågelstationer runt hela medelhavsregionen.

- Våra fynd av alkhurma-viruset från insamlingsplatser i Turkiet och Grekland är de första i fästingarten Hyalomma rufipes, en fästingart som förekommer i stora delar av Afrika och på den Arabiska halvön. Fynden innebär att vi har identifierat ytterligare en fästingart som har burit på RNA från alkhurma-viruset och visar på att det finns risk för spridning av viruset till nya geografiska områden, säger Tove Hoffman, projektansvarig och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper och Zoonosis Science Center vid Uppsala universitet.

En bättre förståelse av alkhurma-virusets ekologi samt fortsatt övervakning av viruset är viktigt både för människor i områden där sjukdomen redan förekommer samt för människor som bor i medelhavsregionen dit viruset skulle kunna spridas, då den form av blödarfeber som alkhurma-viruset ger upphov till kan vara dödlig och behandling idag saknas. Även om många av flyttfåglarna som undersöktes kan nå Norden i samband med den årliga vårflytten är risken för att sjukdomen sprids till Sverige mycket liten då denna fästingart inte klarar övervintring norr om Centraleuropa.

- Vi ser att infektionssjukdomar kan spridas till nya områden och det är därför av stor vikt att förstå olika djurarters roll i infektionernas dynamik, säger Tove Hoffman.

För mer information kontakta:
Erik Salaneck, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper och Zoonosis Science Center tel: 0709 22 98 36, e-post: erik.salaneck@medsci.uu.se
eller Tove Hoffman, doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper och Zoonosis Science Center e-post: tove.hoffman@medsci.uu.se

Hoffman T, Lindeborg M, Barboutis C, Erciyas-Yavuz K, Evander M, Fransson T, et al. Alkhurma Hemorrhagic Fever Virus RNA in Hyalomma rufipes Ticks Infesting Migratory Birds, Europe and Asia Minor. Emerg Infect Dis. 2018;24(5):879-882. https://dx.doi.org/10.3201/eid2405.171369

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se