Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt forskningsprojekt ska undersöka skydd mot framtida influensapandemier

Influensaläkemedlet Tamiflu är ett potent och viktigt försvar mot framtida influensapandemier. På senare tid har man dock börjat se ökad resistensutveckling mot detta viktiga läkemedel. Forskningsrådet FORMAS har nu beviljat 5.9 miljoner till ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka resistensutvecklingen hos influensavirus och hur läkemedlet Tamiflu beter sig i miljön.

I många länder lagras Tamiflu för att mildra effekterna av en framtida influensapandemi. Dessvärre har man börjat se en ökad resistensutveckling mot detta vitala läkemedel, delvis för att det används för liberalt mot vanlig säsongsinfluensa.

- Ökad resistens kan utgöra ett hot mot ett av våra få försvar mot framtida influensapandemier. Detta projekt har en ny infallsvinkel på hur man kan studera utvecklingen av Tamifluresistenta virus och hur resistensutvecklingen hos influensavirus påverkas av förekomsten av Tamiflu i miljön, säger forskningsledaren Björn Olsen vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och kombinerar studier kring Tamiflus öde i miljön och utvecklingen av Tamifluresistenta influensavirus. Forskare från Uppsala universitet, Umeå universitet and Karolinska institutet samarbetar genom att kombinera miljökemi, virologi och kunskaper om infektionssjukdomar.

En mängd olika frågeställningar kommer att belysas; studier av nedbrytningen av Tamiflu i reningsverk kommer att kombineras med en undersökning av halterna ute i miljön. Denna undersökning kommer att utföras i Japan, eftersom Japan är det land där man förskriver mest Tamiflu vid vanlig säsongsbunden influensa. I Japan behandlas 40 procent av influensapatienterna med Tamiflu, vilket gör att Japan är en "hot spot". Forskningsprojektet har etablerat ett samarbete med forskare vid Kyoto universitet och flera fältprovtagningar är inplanerade.

Uppmätta nivåer i miljön kommer sedan att användas i en gräsandbaserad infektionsmodell för studier kring utvecklingen av Tamifluresistens i virus. Simänder, exempelvis gräsand, är nämligen den naturliga källan till alla influensavirus. Detta kommer att kombineras med en studie av förekomsten av resistenta virus i avföringsprover från vilda änder i närheten av japanska avloppsreningsverk.

För ytterligare information kontakta;
Björn Olsen, tel: +46-18-611 56 61, 070-238 49 44, bjorn.olsen@medsci.uu.se
Jerker Fick, tel: +46-90-786 93 24, jerker.fick@chem.umu.se

 

 

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum