Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt uppsatspris delas ut för första gången

Förra året instiftade den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet ett pris för bästa C- eller D-uppsats som behandlar jämställdhetsfrågor eller använder ett genusperspektiv. Priset på 10 000 kronor delas ut för första gången den 27 april i universitetshuset. Syftet med priset är att synliggöra jämställdhetsarbete och stärka ansträngningarna att utveckla och integrera ett genusperspektiv i kritiska samtal vid uppsatsseminarierna. Ambitionen är att priset ska delas ut varje år. Under förra läsåret nominerades nästan 20 godkända och seminariebehandlade uppsatser till priset. Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetskommitté, som initierade priset, bedömde uppsatserna och plockade ut en tätgrupp av tre uppsatser. I uppsatsen "Det är en osynlig kod", som examinerades vid företagsekonomiska institutionen, undersöks orsaker till avsaknaden av kvinnor på de högsta posterna inom Nordea. I den socialpsykologiska uppsatsen "Hur ska man betrakta honom", som examinerades vid den sociologiska institutionen, skärskådas bilden av mannen i tidskriften Café. Uppsatsen "Ministrars genus & identitet" lades fram vid statsvetenskapliga institutionen och handlar om hur media framställer kvinnor och män i politiken. Den 27 april offentliggörs vilken av de tre uppsatserna i tätgruppen som tilldelas uppsatspriset. Prissumman på 10 000 kronor delas ut under högtidliga former av samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus Berit Hagekull. Tid: torsdagen den 27 april klockan 17.00 Plats: universitetshuset, humanistisk-samhällsvetenskapliga fakultetens rum Media inbjuds att närvara vid prisutdelningen. Mer information: Bo Lewin, tel 018-471 15 12, e-post bo.lewin@soc.uu.se Linda Nohrstedt

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Petra Lindberg

Presskontakt Kommunikatör UU Campus Gotland Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande 018-471 82 49

Relaterade event

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum