Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Patienter har övertro på förebyggande läkemedelsbehandling

Patienter som får behandling med statiner har ofta en övertro på behandlingens förebyggande effekt. Det visar läkaren Per Lytsy i sin avhandling om hur patienter ser på nyttan och effekten av statinbehandling. Han försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 maj.

Statiner är en mycket vanlig blodfettssänkande läkemedelsbehandling som används av omkring 800 000 svenskar. Behandlingen syftar till att förebygga kranskärlssjukdom hos personer som har förhöjd risk att utveckla sådan sjukdom. Effekten av statinbehandling är väl undersökt och dokumenterad i kliniska studier, där resultaten redovisas som en behandlingseffekt på gruppnivå. Däremot är det inte möjligt att veta om en enskild behandlad patient kommer få nytta av behandling eller inte. Per Lytsy har undersökt vilka förväntningar behandlade patienter har på behandlingen.

Resultaten visar att patienter i allmänhet har för hög tro på behandlingens förebyggande effekt jämfört med de resultat som rapporterats från kliniska studier.

- Patienternas övertro på behandlingseffekt visar på en pedagogisk utmaning i den kliniska situationen. Det är förstås bra att patienter har en hög tilltro den behandling de får förskrivet, men patienters förståelse av sin behandling bör inte bygga på en missuppfattning, säger Per Lytsy.

Resultaten i studien visar även att risknivån hos behandlade patienter inte nämnvärt påverkar hur de ser på sin behandling eller vilken syn de har på behandlingens effekt.

- Det strider mot den utgångspunkt som läkare arbetar efter när de gör bedömningen om en person bör få statinbehandling. Den ska i första hand förskrivas till personer med hög sammanvägd risk eftersom dessa har störst sannolikhet att få nytta av  behandlingen, säger Per Lytsy.

Patienter som var nöjda med den information de fått från sin läkare hade däremot genomgående en högre tilltro till behandlingseffekt och såg i högre utsträckning behandlingen som ofarlig och nödvändig jämfört med patienter som var mindre nöjda med sin läkarkontakt.

-    Det här visar att mötet mellan patient och läkare i den kliniska situationen är värdefullt för hur patienter uppfattar sina läkemedel, vilket i förlängningen kan vara av betydelse för hur de följer läkemedelsbehandlingen i enlighet med läkarens föreskrift, säger Per Lytsy.

Läs eller ladda ner avhandlingen.

För mer information, kontakta Per Lytsy, som har en hörselskada, via per.lytsy@pubcare.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum