Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PCB kan öka risken för försämrad hjärtfunktion

Det finns ett samband mellan höga nivåer av PCB:er och hjärtats pumpförmåga. Studien är en i raden av resultat från forskargruppen vid Uppsala universitet som visar på hälsorisker med PCB:er, trots att de varit förbjudna sedan länge.

PCB (Polychlorinated biphenyls) är en grupp miljögifter som förbjöds för snart 20 år sedan. Men eftersom dessa ackumuleras i näringskedjan och stannar mycket länge i människans kropp kan höga halter fortfarande uppmätas hos en majoritet av befolkningen i Sverige och de flesta andra industriländer.

Höga halter av PCB:er har tidigare visat sig vara förknippade med riskfaktorer för hjärtproblem, såsom fetma, diabetes och högt blodtryck. Forskargruppen vid Uppsala universitet har tidigare kunnat påvisa samband mellan miljögifter och åderförkalkning respektive stroke. Nu har de i samma stora datamaterial undersökt om detsamma gäller dålig hjärtfunktion och kan nu visa att så är fallet.

Den s.k. PIVUS-studien omfattar drygt 1 000 stycken 70-åringar i Uppsala som följts under en längre tid. Forskarna undersökte sambandet mellan 21 olika miljögifter i plasma från patienterna och hjärtats funktion mättes med ultraljud. Resultaten visar samband mellan höga nivåer av en rad PCB:er och försämrad funktion i hjärtats pumpförmåga. Två andra PCB:er var förknippade med försämring i hjärtats förmåga att fylla på sig med blod.

Resultaten gäller oberoende av faktorer som bland annat kön, rökning, diabetes, högt blodtryck och fetma. Personer som haft hjärtinfarkt eller förmaksflimmer exkluderades från studien.

-   Vår slutsats är att det verkar finnas ett samband mellan PCB:er och hjärtats funktion, vilket tyder på ett miljögifter kan ha betydelse för utveckling av hjärtproblem, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala Universitet som har gjort studien tillsammans med Monica Lind, docent i miljömedicin på enheten för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, och läkaren Ylva Sjöberg Lind vid universitetssjukhuset i Linköping.

För att förstå de bakomliggande mekanismerna behövs mer forskning i form av laboratoriestudier.

Studien ingår i den s k PIVUS-studien vid Uppsala universitet.

Studien har finansierats av Formas och VR

Referens: Lind, Y:S., et al., Circulating levels of persistent organic pollutants (POPs) are associated with left ventricular systolic and diastolic dysfunction in the elderly. Environ. Res. (2013), http://dx.doi.org/10/1016)j.envres.2013.02.007

För mer information, kontakta Lars Lind, tel: 018-611 49 59, 073-050 28 78, e-post: lars.Lind@medsci.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum