Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Personer som haft polio saknar reserv av nervceller

Personer som tidigare haft polio upplever ofta ”åldersbetingad” muskelsvaghet, smärta och trötthet tidigare än andra. Arne Sandberg visar i sin avhandling att det beror på att dessa personer saknar den reserv av nervceller som andra har. I Sverige finns idag uppskattningsvis 10 000 – 16 500 personer som tidigare haft barnförlamning, polio. De flesta hade en period med förlamning i ben, armar och andningsmuskler i varierande grad. Vanligen gick symptomen helt eller delvis tillbaka efter veckor till månader. Efter införandet av vaccination i slutet av 1950-talet har polio utrotats i Sverige och är sällsynt i andra delar av västvärlden. Däremot har man sett i vissa delar av världen, t.ex. i USA att liknande symptom kan orsakas av andra virustyper, mot vilka vaccin ännu ej finns. En stor del av de personer som tidigare haft polio upplever nu, årtionden efter det akuta insjuknandet, nya eller tilltagande symtom där svaghet, minskad uthållighet och smärta dominerar (det sk postpoliosyndromet) . Orsakerna till dessa symptom är inte klarlagda. Arne Sandberg har under sitt avhandlingsarbete kartlagt de mekanismer som ligger bakom den sent uppträdande tilltagande muskelsvagheten efter genomgången polio. Olika metoder för mätning av nervfunktion, muskelfunktion, samt reflexer användes. Totalt har ca 700 personer med genomgången polio undersökts med en eller flera av dessa metoder. Han visar att svagheten efter polio huvudsakligen beror på förlust av de nervceller i ryggmärgen som styr muskelfunktionen. Den nya svagheten är en avmaskering av en normal process. Med stigande ålder förlorar alla friska människor nervceller, något som dock inte märks hos dem, eftersom det finns en stor reserv av nervceller och god kapacitet till utväxt av nya nervtrådar när vissa försvinner. Efter polio har man inte dessa reserver och de åldersbetingade effekterna med svaghet och trötthet blir uppenbara mycket tidigt. Dessutom är denna cellförlust troligen snabbare än normalt hos dem som haft polio. Egna och andras undersökningar tyder på att muskulär överanvändning kan påskynda processerna av cellförlust. Avhandlingen pekar på behovet och värdet av en neurofysiologisk kartläggning av nerver och muskler hos personer som haft polio. Sådana undersökningar är av betydelse för rätt rådgivning till dem och till deras vårdgivare. Arne Sandberg kan kontaktas på 018-611 3440, eller via e-post Arne.Sandberg@akademiska.se

Ämnen


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Petra Lindberg

Presskontakt Kommunikatör UU Campus Gotland Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande 018-471 82 49

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum