Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rehabilitering bör individanpassas efter hjärtinfarkt

Anneli Waara anneli.waara@uadm.uu.se Tel: 018-4711974 Mobil: 070-425 0718 Fax: Hur bra rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt fungerar beror på ditt kön, din personlighet och vilket stöd du har i din omgivning. Det visar Marja-Leena Kristofferzons avhandling vid Uppsala universitet där hon undersökt hur män och kvinnor upplever första året efter en hjärtattack. Disputationen äger rum den 17 februari. Kvinnor är ofta äldre än män när de får hjärtinfarkt. De har då mer fysiska och psykosociala besvär och är ofta ensamstående. Marja-Leena Kristofferzon har under sitt avhandlingsarbete undersökt hur kvinnor och män upplever och hanterar sin situation efter en hjärtinfarkt. 60 kvinnor och 88 män har vid tre tillfällen (1, 4 och 12 månader) efter hjärtinfarkt svarat på frågor om hur de hanterar sin hjärtsjukdom, vilket tillgängligt socialt stöd de har och hur de upplever sin livskvalitet. Dessutom har 20 kvinnor och 19 män ur studiegruppen cirka 6 månader efter hjärtinfarkten fått berätta med egna ord om hur de hanterar problem relaterat till sin hjärtsjukdom, vilket stöd de har och hur de ser på sin framtid. Efter sex månader upplevde inte patienterna en stabil hälsosituation, även om fysiska symtom och känslomässiga besvär hade minskat. De hanterade problemen genom att köpslå med sig själva, lita till sina egna förmågor och förändra attityder och beteenden. Det sociala nätverket var oftast stödjande, men patienterna beskrev även en hel del kommunikationsproblem. Kvinnor använde mer undvikande strategier för att lösa sina problem jämfört med män. Fler kvinnor upplevde stöd från barnbarn och vänner och fler män från sin partner. Första månaden efter hjärtinfarkten verkade vara en sårbar period, speciellt för kvinnor. De hade svårt att tolka sina hjärtsymtom, ville inte störa andra med sina problem och uppgav en lägre livskvalitet än män. Livskvaliteten ökade dock hos både kvinnor och män över tid och de omdefinierade "ett normalt liv" och fann hopp för framtiden. Avhandlingen visar att kvinnors och mäns beskrivningar av hjärtsymtom skiljer sig åt, och resultaten kan leda till förbättringar inom vården. När rehabilitering planeras bör patienters sätt att hantera sin situation, tillgängligt stöd och andra resurser bedömas. Rekommendationer bör individanpassas och vara relevanta för patientens specifika situation och hänsyn bör tas till hur patienter hanterar begränsningar, symtom och känslomässiga besvär. Marja-Leena Kristofferzon föreslår att kommunbaserade rehabiliteringsprogram som komplement till de sjukhusbaserade kan underlätta patienters deltagande i rehabilitering. Marja-Leena Kristofferzon kan kontaktas på 026-14 57 09, 070-316 11 26 eller marja-leena.kristofferzon@hig.se

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum