Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ryckig körning leder till fler trafikolyckor

Linda Nohrstedt linda.nohrstedt@uadm.uu.se Tel: 018-471 22 60 Mobil: 070-425 09 39 Fax: 018-471 15 20 Doktoranden Anders af Wåhlberg har utvecklat en teori och en mätmetod för att kunna förutsäga olycksinblandning i trafiken. Genom att mäta accelerationsbeteende kan han förutsäga risken för en bussförare att orsaka olyckor. Han försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 februari. Att försöka förutsäga vilka fordonsförare som är potentiellt farliga har varit en stor del av trafikforskningen under snart hundra år. Inga stora framsteg har dock gjorts, till exempel är körkort ett mycket svagt instrument för urval, liksom medicinska kontroller. I sin avhandling har Anders af Wåhlberg utvecklat en teori och en mätmetod för att förutsäga olycksinblandning. Metoden går ut på att mäta accelerationsbeteende och ta hänsyn till antal orsakade olyckor, daglig variation i körstil samt riskexponering. Delar av metoden har testats på bussförare i Uppsala. Mellan 2001 och 2004 mätte han regelbundet hastighetsförändringarna i fem bussar under normal körning. När han jämförde hastighetsförändringarna i medeltal med antalet olyckor som bussförarna hade orsakat helt eller delvis under samma tid fann han det förväntade sambandet. - Ju större hastighetsförändringar, desto större risk för att föraren orsakar olyckor, säger Anders af Wåhlberg. Resultaten pekar på att metoden kan användas för löpande övervakning av anställda vid transportföretag, utbildning samt urval av förare. Anders af Wåhlberg förespråkar att övervakning av bussförare görs via automatiska system som mäter hastighetsförändringarna i bussen och signalerar till föraren när variationerna blir för stora. - Och om han eller hon inte ändrar sitt körbeteende kan en signal gå till trafikledningen, som kan ta kontakt med föraren, berättar Anders af Wåhlberg. Det krävs dock mer forskning och utveckling för detta. - Begränsningarna med min metod är att det behövs stora mängder data, att typen av trafikmiljö måste vara likartad samt att ansvar för olyckor är mycket svårt att definiera och mäta objektivt, säger Anders af Wåhlberg. Anders af Wåhlberg kan nås på tel 018-33 90 95, mobil 0704-25 06 97, e-post anders.af_wahlberg@psyk.uu.se Referenslänk: http://www.uu.se/aktuellt

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum