Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så kan cancercellers tillväxt hindras

Cancerceller har förmågan att dela sig oändligt många gånger - i de flesta fall tack vare enzymet telomeras. Genom att hämma detta enzym kan celldelningen hindras så att cancercellerna lättare dör, visar Anna Lindkvist i sin doktorsavhandling vid institutionen för genetik och patologi, Uppsala universitet. Disputationen äger rum den 7 april. Anna Lindkvist Activity and Regulation of Telomerase in Malignant Cells ISBN: 91-554-6486-6 Abstract Förvandlingen av en normal mänsklig cell till en cancercell är en process som sker i flera steg. Cancercellen får nya egenskaper som skiljer den från normala celler, t ex förmågan att dela sig oändligt många gånger. Cancercellen blir alltså odödlig och 90 procent av alla cancerceller blir odödliga med hjälp av enzymet telomeras. I en normal cell går det till såhär: Människans arvsmassa, DNA, har formen av en dubbel spiral. Ändarna på spiralen består av långa bitar oviktigt (icke kodande) DNA. Dessa bitar som kallas telomerer skyddar det viktigt (kodande) DNA. Varje gång en cell delar sig, försvinner en bit av telomererna. Efter 50 celldelningar har så mycket av telomererna försvunnit att ytterligare celldelningar hindras. Därför har normala celler en begränsad förmåga att dela sig. Anledningen till att cancerceller har en obegränsad delningsförmåga är de tar hjälp av telomeras. Telomeras är ett enzym som finns inuti cellen och som kan bygga på nytt DNA på ändarna av telomererna. - Behovet av en ökad kunskap om telomeras är stort och kan i slutändan användas för att behandla cancer. Hämning av telomeras skulle kunna hindra cancerceller från att dela sig obegränsat, säger Anna Lindkvist. I sitt avhandlingsarbete har hon undersökt interferoner, en grupp ämnen som påverkar cellens tillväxt negativt. Tidigare forskning har visat att celler som behandlas med intereferon är mer mottagliga för signaler som får cellen att dö. - Vi tror att en av orsakerna till detta är att interferoner hämmar telomeras, som i vanliga fall skyddar mot dessa dödssignaler, säger Anna Lindkvist. Det har hon bekräftat ytterligare genom att visa att hämning av telomerasgenen ger ett starkare svar på dödssignaler. Resultaten visar att hämning av telomeras i kombination med vanlig kemoterapi kan leda till att cancerceller lättare dör. Detta skulle i framtiden kunna utnyttjas som ny cancerterapi. Kontaktperson: Anna Lindkvist, tel: 018-611 02 57, e-post: Anna.Lindkvist@genpat.uu.se Annica Hulth

Ämnen


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum