Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skattepolitikens sidoeffekter

Inkomstklyftorna har ökat sägs det. Men nationalekonomen Hanna Armelius visar i sin avhandling att Sverige kanske aldrig var så jämlikt som vi trodde. Hon har också undersökt effekterna av trängselskatter och föreslår ett alternativ till dessa. Hanna Armelius Distributional Side Effects of Tax Policies: An Analysis of Tax Avoidance and Congestion Tolls ISBN: 91-87268-91-4 Abstract I avhandlingen visas att det kanske inte alls är så att inkomstklyftorna ökat i Sverige under 1990-talet som många påstått. Det skattesystem som rådde före skattereformen 1991 gav incitament för de rika, att med hjälp av skatteplanering få sina inkomster att verka lägre än vad de egentligen var. Efter skattereformen, när kapital- och arbetsinkomster beskattas separat, har skälen för detta försvagats och därför finns det anledning att tro att de inkomster som nu rapporteras har närmat sig de sanna inkomsterna. Ett räkneexempel visar att detta kan förklara en stor del av den förändring vi har sett. En annan del av avhandlingen handlar om trängselavgifter/trängselskatt. I Stockholm ska det genomföras ett försök med trängselskatt under nästa år. Ett vanligt argument mot trängselavgifter är att de drabbar de fattiga mer än de rika. Enligt analysen i avhandlingen finns dock gruppen som närmast skulle kunna förlora på ett avgiftssystem i en stad som Stockholm snarast i mitten av inkomstskalan. För samhället som helhet bör en trängsleskattereform höja välfärden, men utfallet för olika grupper beror på hur inkomsterna används. Den teknik för trängselavgifter som kommer att användas i Stockholm gör det i princip möjligt att kombinera parkerings- och trängselavgifter. I avhandlingen visas att ett sådant kombinerat system kan utformas på ett sätt som minskar risken för att vissa grupper kan förlora på ett införande av trängselskatter. Hanna Armelius kan kontaktas på 018-471 22 58, 0703-38 84 88 eller via e-post Hanna.Armelius@nek.uu.se

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Märta Gross Hulth

Presskontakt presskommunikatör +46-734697946

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet

Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden

Besök våra andra nyhetsrum