Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stöd via internet hjälper föräldrar till cancersjuka barn

Stöd via internet kan hjälpa föräldrar till barn med cancer att hantera symptom på traumatisk stress och depression. Det visar en ny studie från forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Medical Internet Research.

Tidigare forskning har visat att en väsentlig andel av föräldrar till barn som behandlas för cancer upplever symptom på traumatisk stress och depression. I den nya studien visar Uppsalaforskarna att dessa föräldrar skulle kunna ha nytta av stöd via internet, något som också gör det möjligt för flera att få hjälp oberoende av var man bor i landet.

I studien jämfördes föräldrar som lottats till att genomgå ett 10-veckors program bestående av självhjälp via internet med stöd via e-post från en psykolog med föräldrar som lottats till så kallad väntelista och som fick tillgång till programmet senare. Resultaten visar att föräldrar som fick tillgång till programmet minskade sina symptom på traumatisk stress och depression i högre utsträckning än de som var på väntelista samt att dessa resultat stod sig vid uppföljning 12 månader efter programmet.

Programmet, som bygger på kognitiv beteendeterapi, fokuserade på att informera deltagare om vad som händer med människor när man befinner sig en påfrestande situation samt att förmedla konkreta verktyg för att hjälpa föräldrarna att hantera stress och jobbiga tankar så som avslappningsträning, problemlösning och olika hanteringsstrategier för jobbiga tankar och känslor.

- Vi skulle önska att resultaten verifierades i en större studie men tills vidare så tyder resultaten på att denna form av stöd är lovande för föräldrar till barn som behandlas mot cancer och som kan tänka sig att få stöd och hjälp via internet. På detta sätt skulle programmet som har testats kunna utgöra ett komplement till det stöd som i dagsläget erbjuds dessa föräldrar, säger Louise von Essen, professor, klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta:

Louise von Essen, professor, Uppsala universitet (ansvarig forskare) e-post: louise.von-essen@kbh.uu.se tel: 070-4250714
Martin Cernvall, Uppsala universitet (korresponderande författare för studien) e-post: martin.cernvall@kbh.uu.se tel: 0709-564480

Cernvall M, Carlbring P, Wikman A, Ljungman L, Ljungman G, von Essen L, Twelve-Month Follow-Up of a Randomized Controlled Trial of Internet-Based Guided Self-Help for Parents of Children on Cancer Treatment, J Med Internet Res 2017;19(7):e273, DOI: 10.2196/jmir.6852

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477, och rankat som ett av världens främsta universitet. Vi är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning och tydliga mål: att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Hela universitetet ska stödja hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. Vår viktigaste tillgång är alla de individer - mer än 54 000 studenter och 7 500 anställda - som med sin nyfikenhet och sitt engagemang utvecklar oss. www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum